HVORFOR STEMME HSP

NEDENFOR ER SAMLET EN REKKE NYHETER FRA NORSKE MEDIER SOM VISER AT VÅRE POLITIKERE IKKE HOLDER MÅL. DEN BESTE MÅTEN Å VISE SIN MISNØYE PÅ, ER Å IKKE STEMME, ALTERNATIVT SETTE OPP "NORSK HJEMMESITTERPARTI" PÅ STEMMESEDDELEN.

*****************************************************************************************************************************************

Trist men sant

 

Publisert 19. november 2017

Norvald Bjørnsen

 

Det kommer til å bli en brå stans i importen av migranter nå LO medlemmene får sterkt redusert pensjon grunnet denne importen.

 

Vårt største problem er størrelsen på U-hjelpsbudsjettet, det er på 35mdr. Dette har skap en «industri» av godfjotter og grådighet blant lederne i denne industrien med 1-2 mill. i årsinntekt. Den inntekta og makta gir de ikke fra seg, da får Norge heller gå til helvete.

 

Trist men sant.

 

 

Nasjonerer dannet av folk med fellestrekk

 

Publisert 28. september 2017

Hans P. Hillestad

Nasjoner er dannet av folk med fellestrekk i rase/etnisitet, historie, religion, språk, levesett, kultur, og så videre. Disse nasjonene danner samfunn som majoriteten av folket anser som ønskelig å leve og delta i, og dette er gjeldende for enhver nasjon og folk uansett hvilken opprinnelse man har. Det er naturlig å føle en tilhørighet til eget folk, og det er sunt og legitimt for et samlet folk og nasjon å ha selvråderett innenfor deres suverene nasjonalstat.

 

 

De langsiktige konsekvensene av innvandringspolitikken

 

Publisert 26. september 2017

Hans P. Hillestad

 

De langsiktige konsekvensene av innvandringspolitikken har lenge vært kjent for de som har vært oppriktig interessert i å undersøke statistikker og forskning for å danne seg en oppfatning av hva som foregår i vårt land og verden forøvrig. Bekymringer for fremtiden basert på sann informasjonen er sjelden noe som kommer frem i etablerte medier. Et nylig eksempel på selektive og tilbakeholdne tilnærminger til temaer relatert til innvandringspolitikk, var at NRK for kort tid siden meldte at «ungdomsvolden» både økte og ble råere. Sannheten er egentlig at volden blant ikke-vestlig innvandrerungdom øker og blir råere?

 

 

Naive politikere og en sovende presse - er farlig for Norge

 

Publisert 22. september 2017

Av Oddbjørn Jonstad

 

Høyre gikk inn for dobbelt statsborgerskap på landsmøtet, og både Ap, Sp og KrF skal ta forbudet opp til vurdering i vår. Det er altså en reell mulighet for at Stortinget opphever forbudet.

 

Forbudet mot dobbelt statsborgerskap har mange ulemper og ingen gevinst mener Bergens Tidende i mars 2017: I en globalisert verden er ikke normalen lenger én nasjonal identitet. Det er naturlig å føle tilhørighet til flere land, og folk bør slippe å velge mellom to nasjonaliteter. Å frarøve sine borgere tilknytningen til sitt andre hjemland passer seg ikke i en liberal og inkluderende stat som Norge.

 

BTs begeistring for den totale globalisering med sterk nedtoning av nasjonalstatene kan mange styre sin begeistring for. Etter en uke hvor hele verden har vært vitne til resultatet av å ha dobbelt statsborgerskap når nettopp lojaliteten ikke går til det landet man bor i – som tyrkere i Nederland.

 

Vi har alle sett at tiden for konflikter mellom nasjonalstater ikke er forbi. I en slik situasjon, åpenbar for de fleste, står BT fram og ser ingen problemer med dobbelt statsborgerskap. Selv verneplikten hopper BT lett over ved å konstatere at dette "lar seg ordne i praksis". Hvordan kan man spørre seg?

 

Et statsborgerskap er noe mer enn en adresse registrert i Folkeregisteret. Det er i motgang og dårlige tider at et statsborgerskap får sin største betydning. I den ytterste time når man er nødt å stå opp for noe. Beklageligvis sover BT, og deler av befolkningen, fremdeles ut oljerusen og ser derfor ingen mørke skyer på himmelen.

 

 

Vi står overfor en verdikamp vi enda ikke kjenner enden på

 

Publisert 20. september 2017

Oddbjørn Jonstad

 

Da NRK-sjef Thor Gjermund Eriksen la ansiktet i alvorlige folder og snakket om mørkemenn og hat mot Faten, ble det overtydelig at vi står overfor en verdikamp vi enda ikke kjenner enden på. Særlig lederen for LDO, Hanne Bjurstrøm, løftet pekefingeren høyt mot de som hadde klaget på programmet; bruk av hijab handler om religionsfrihet – underforstått; dette er en tapt sak i all framtid. På den andre siden er det kanskje nettopp Eriksen som fremstår som hatefull.

 

Islamismens tentakler strekker seg ut, over hele den muslimske verden og også inn i Europa. Det har vi fått mer kunnskap om etter terrorangrepet i Barcelona. Er Norge forskånet for dette? Nei, tvert imot – det ser vi tydelig på diverse foredrag og arrangementer arrangert av store, norske moskeer der kvinnene er tildekket, sitter bakerst i lokalet – segregert fra mennene og har sine egne bønnerom.

 

Islam, en totalitær ideologi, har gjennom 1400 år fordummet, retardert og hensatt den muslimske verden i uvitenhet, analfabetisme, kaos, kriger, vold, terror og fattigdom, noe som de selv og nå den vestlige verden må betale en blodig pris for. Men å bidra til å promotere Islam, det skal NRK gjøre -like forbannet-. NRK oppførsel er ikke i samsvar med befolkningens oppfatning og virkelighetsforståelse, og bør derfor bli boikottet av den norske befolkningen.

 

 

"Det nye vi" og det guddommelig "mangfoldet."

 

Publisert 16. september 2017

Odd Bjørn

 

Vi utsettes daglig for en massiv og bevisst påvirkning fra ledereliten gjennom hovedmedia. NRK hadde som formål å virke kulturelt samlende på nasjonen Norge, ikke minst gjennom språkrøkt og gjennomført bruk av normalisert bokmål og nynorsk. Dette prosjektet ble forkastet av de herskende raddisene fra partiene. Evangelisk-luthersk forkynnelse, moral og norsk kulturbygging er kastet ut og erstattet med en insisterende forkynnelse av det multikulturelle og globaliserte idealsamfunnet.

 

Begrepet nordmann slik alle kjente det, skal omdannes, og nordmenn skal oppdras til "Det nye vi" som dyrker det guddommelig "mangfoldet."

 

 

Mediene har slagside

 

Publisert 13. september 2017

Oddbjørn Jonstad

 

NRK har i minst et halvt århundre vært et kraftsenter for venstrevridde publiseringsholdninger. Andre har fulgt etter. Aftenposten, som før i tiden hadde som mål å gi leserne «Solid bakgrunn for egne meninger», er nå blitt landets nest viktigste arena for samfunnsdebatt på venstreorienterte premisser.

 

Men dagens aviser har tapt så mye tillit og anseelse at det for venstresidens partier kanskje ikke gir så mye drahjelp likevel å ha mediene på sin side.

 

 

Er medlemmene av den norske kirke skapmuslimer?

 

Publisert 11. september 2017

Av Oddbjørn Jonstad

 

De fleste universiteter har sin egen studentprest. Nå vil studentpolitikerne ha en egen imam på Universitetet i Bergen. Det er den kristne studentpolitikeren Terje-André Kvinlaug som har reist forslaget om at Universitet i Bergen (UiB) skal bli det første universitetet med sin egen student-imam. Styreleder i Bergen Moske, Sajjad Younas, er meget positiv til forslag om student-imam. Forslaget får også støtte fra resten av studentpolitikerne, samt universitetsledelsen og det muslimske miljøet i Bergen.

 

Mange stiller seg undrende til at en kristen politiker kan foreslå noe sånt og syns det ikke er det minste rart at Bergen moske ler og gnir seg i hendene av så mye dårskap. Andre mener at politikerne undergraver nasjonale og etniske verdier og at vi går til grunne seksuelt (uten at de vil legge mer i det), og at vi går økonomisk og kulturelt i "hundene" som man kalte det i gamle dager. Så man fortjener vel det man ender opp med, - om noen er i stand til å tenke?

 

 

5 millioner i løsepenger på 3 år

 

Publisert 8. september 2017

Helge Trettø Olsen

 

De siste 3 årene har jeg betalt over 5 millioner kroner for min frihet.

Noen kaller det skatt, jeg kaller det løsepenger for å slippe å bli satt i fengsel.

Jeg vil ha meg frabedt å bli kalt sofasitter og bli karakterisert som en lat og uengasjert person som velger å ikke avgi min stemme på valgdagen 11. September. Jeg har fortsatt tilgode å se Staten forvalte en eneste krone bedre enn det private markedet ville gjort.

Om intensjonen er aldri så god, må en statlig krone først kreves inn med trussel om frihetsberøvelse, deretter må den forvaltes gjennom et byråkrati (som også koster penger) før knapper og glansbilder til slutt kommer frem dit tjenesteutleveringen faktisk skjer.

Jeg vender ryggen til dette tvangsfinansierte systemet, som noen velger så muntert å kalle et spleiselag. Det er bare en eneste grunn til at jeg betaler min skatt, og det er for ikke å bli fengslet.

– Stem blankt, da!, sier folk til meg. Ved å stemme blankt sier jeg bare at jeg ikke støtter noe parti, men jeg samtykker i en videreføring av systemet partiene eksisterer i.

Jeg akter ikke gjennom stemmegivning å gi min sanksjon til et system om fortsatt å ta mine penger og min verdiskapning ved tvang, og bruke dette etter eget forgodtbefinnende. Jeg er ikke lat, jeg er ikke uengasjert og jeg er ikke egoistisk.

Og jo, jeg KAN klage selv om jeg ikke stemmer.

Det er heller du som stemmer, som ikke kan klage.

 

(Hentet fra Resett)

 

 

Å gi folk fordel fordi de har en spesiell hudfarge

 

Publisert 7. september 2017

Oddbjørn Jonstad

 

Kristiansands varaordfører Jørgen Kristiansen (Krf) og hans partifelle stortingsrepresentant Hans Fr. Grøvan vil komme fattigdommen i Sørlandets hovedstad Kristiansand til livs, og blant de ellers nokså kurante forslagene i en tiltakspakke med dette formål for øye som de to lanserte fredag, er det å gi innvandrere forrang til kommunale jobber ved å kvotere inn en ikke nærmere spesifisert prosentandel ved ansettelser. – Det er et drastisk virkemiddel, men nødvendig. Varaordføreren stiller ut sin innbilte prektighet ved å fremstille forslaget som et resultat av godhet: – Mye av fattigdommen i vår by skyldes stor innvandring, fordi vi har vist hjertelag og bosatt tre ganger så mange som Oslo, forholdsmessig. Men vi må ha hjertelag nok til å hjelpe dem videre også. Språk er nøkkelen til både jobb og sosialt liv, sier Kristiansen.

 

###

 

Kommentarer: Å gi folk fordel fordi de har en spesiell hudfarge eller kommer fra et annet land, er helt forkastelig og bidrar bare til økte motsetninger i samfunnet. Dette skaper rasisme.

Nordmenn gjøres i teori og praksis til annenrangs borgere i eget land. KrF gjør det med et smil hvis skinnhellige åndsforlatthet er egnet til å sende blodtrykket til himmels. Man kan spørre seg hvor denne selvpiskingen kommer fra. Den moralske avlaten for ubegåtte synder betales av noen andre.

 

 

Vi har allerede» Malmøtilstander» i Oslo – men hvem har skylden?

 

Publisert 5. september 2017

Av Oddbjørn Jonstad

 

Sjef for organisert kriminalitet i Oslopolitiet Einar Aas sier at de nye innvandrergjengene dominerer kriminaliteten i Oslo og at «Vi nærmer oss Malmø-tilstander». Dette er ikke riktig, vi har allerede svenske tilstander flere steder i Oslo, Holmlia, Mortensrud etc. etc.

 

Årsaken til dette er at politikere og myndigheter i snart 40 år har radbrekket Oslo på kryss og tvers med masseinnvandring og mislykkede politiske fantasier om det flerkulturelle paradiset. Nå viser det seg at realiteten er ghettofisering, opptøyer, narkotikaproblemer, kriminelle gjenger og våpen som flyter fritt. Barn selger narkotika og ikke sjelden finner politiet 15-åringer med skarpladde pistoler under jakka.

 

Men her er mange skyldige; som politikere og offentlige myndigheter. I tillegg kommer media med NTB og NRK i spissen. Disse promoterer innvandring og skjuler de negative sidene. Men politiet er heller ikke uskyldig i og med at de nesten konsekvent ikke opplyser om at gjerningsmennene er innvandrere. Andre som er delaktige i misæren finner du på nabokjerringa.no, milorg.no. Webkontorene.no gir deg også en oversikt.

 

 

Radikaliserte politikeres kamp mot ytringsfriheten

 

Publisert 3. september 2017

Odd Bjørn

 

I helgen kunne en se og lese om politikere som står frem i en aksjon mot såkalte nettroll i kommentarfeltene, med statsminister Erna Solberg og justisminister Amundsen i spissen for regjeringspartiene.

 

Disse politikerne reiser - sammen med media - rundt på skattebetalernes bekostning - direkte eller indirekte – og fremsetter en masse tøvete påstander – direkte og/eller indirekte - de fleste nordmenn er uenige i, spesielt når det gjelder innvandring og manglende repatriering.

 

Mange av dem som er uenig i dette slipper ikke til i media og må ta til takke med kommentarfeltene – er det rart de tar hardt i? Men fakta er at de bare bruker et folkelig språk – langt fra tåkepratet til politikere og journalister.

 

Nå ønsker politikerne å sette en stopper også for disse kanalene. Med seg har de et politi og rettsvesen som ikke ser ut til å mangle ressurser når det gjelder å rettsforfølge mennesker som har meninger de ikke liker – mellom anna ved hjelp av såkalte hatgrupper i politiet. Hensikten er å skremme meningsmotstanderne til taushet.

 

Men hva med politikernes eget hat og hets mot store deler av befolkningen – er den ikke nå så grov og omfattende at det nærmer seg rasisme mot det norske folk?

 

Typisk for radikaliserte politikere er at de foretrekker en enveis-kommunikasjon, der deres meninger ikke blir belastet med innsigelser.

 

 

Valg 2017: Noe som ikke stemmer med stemmene?

 

Publisert 1. september 2017

Odd Bjørn

 

Politikerne har gitt statsborgerskap og dermed stemmerett til folk som ikke kan norsk. De får derfor informasjonsbrosjyrer på eget språk om valget 11. september. Hva mener egentlig våre politikere om "integrering"? På baksiden av valgkortet kan man lese om informasjonsmateriell på flere språk.

 

På valg.no ligger det brosjyrer om Stortings- og sametingsvalget, inkludert informasjon om hvordan man bretter valgkortet. Brosjyren kan lastes ned på bokmål og nynorsk, på tre samiske språk, og på arabisk, filippinsk, persisk, russisk, serbisk/kroatisk/bosnisk, somalisk, tyrkisk, urdu og vietnamesisk.

 

Et minimum var kanskje å forvente at for å ha stemmerett i Norge kan man uten problem forstå, og gjøre seg forstått, – på norsk?

 

 

To kronidioter etter hverandre på den samme Uriaspost

 

Publisert 30. august 2017

Odd Bjørn

 

Når Amundsen som justisminister kan påstå at stor innvandring ikke innebærer risiko for terrorfare, så er det motsatte en entydig påvist sammenheng. I en så alvorlig sak burde han få fyken fra sin uriaspost.

Det er jo åpenbart for alle andre at fravær av terror i flere land i Øst-Europa går sammen med at de motsetter seg innvandring og har hatt minimalt med det. Da blir det ikke terror!

 

Anundsens retorikk er å motarbeide det viktige arbeid Sylvi Listhaug driver mot innvandring, og viser hvilket påfallende stort spenn av motsigelser det finnes internt i FrP.

Noe av det samme av mangel på skarpsindig og årvåkenhet på hva som skjer, så vi under Anundsen hvis blemme var at hundrevis av migranter passerte grensa mens statsråden i Oslo ikke visste råd.

 

At det går an å sette to slike kronidioter etter hverandre på den samme Uriaspost, mens man lar humla suse i partiledelsen.

 

 

«Det har ingenting med islam å gjøre»

 

Publisert 28. august 2017

Oddbjørn Jonstad

 

Terrorangrepene i Europa kommer stadig tettere, og var det ikke for våre overarbeidede etterretningstjenester, ville der vært enda flere. Angrepet i London var det tredje på like mange måneder. Problemet er nå så åpenbart at den politiske ledelsens sedvanlige «det har ingenting med islam å gjøre» glimrer med sitt fravær. Til gjengjeld er flosklene «terroristene kommer aldri til å vinne», «nå må vi stå sammen» og «vi vil aldri la oss kue» ytterst populære, gjerne kombinert med uttrykk for vantro og sjokk.

Eller påstander om at terroren er «meningsløs», slik statsminister Erna Solberg har twitret etter de siste. Hun twitrer selvfølgelig mot bedre vitende, for terror er aldri meningsløs – der er alltid et formål og/eller en ideologi som ligger til grunn.

Europas politiske ledelse har tillatt nettopp en slik ideologi vokse nær sagt uforstyrret frem i vår midte, og attpåtil har man innvilget asyl til flere av den aggressive, totalitære og menneskefiendtlige ideologiens fanebærere når de har flyktet fra regimer som har bekjempet både dem og ideologien deres med undertrykkelse, forfølgelse og våpenmakt. I årenes løp har følgelig antallet tilhengere i Europa økt jevnt og trutt, og terroren har naturligvis fulgt i deres kjølvann.

 

 

Regjeringen har terrorsikret seg selv for 1,5 milliarder kroner – men ingenting på Karl Johan

 

Publisert 27. august 2017

Oddbjørn Jonstad

 

Etter en uke med spørsmål om hvor det blir av sikkerhetstiltakene på Karl Johan, vil nå både justisministeren og byrådslederen ha fortgang i saken.

Fem ganger har det skjedd siden i fjor sommer. En terrorist kjører i full fart inn en gate der det er samlet mange intetanende folk. Sist var det hovedgaten i Barcelona, La Rambla, som ble åsted for terroristenes nye foretrukne metode. 13 personer ble umiddelbart drept da bilen raste nedover hovedgaten. PST har siden begynnelsen av april vurdert det som «sannsynlig at det kan bli forsøkt gjennomført terrorangrep mot Norge», men det har ikke utløst noen umiddelbare tiltak i hovedstadens paradegate.

– Jeg forstår ikke hvorfor man venter med det, sier mannen som ledet beredskapstroppen da det smalt 22. juli. Anders Snortheimsmoen mener Karl Johansgate åpenbart er spesielt utsatt dersom terroren igjen skulle ramme Norge.

 

Snortheimsmoen mener den dyrekjøpte lærdommen fra 22. juli er at vi har forstått at terroren kan ramme oss. Derfor ble det etter angrepet brukt store summer på å sikre særlig offentlige bygg som regjeringsbyggene og Stortinget.

Tall TV 2 har hentet inn fra Statsbygg viser at det er brukt 1,5 milliarder kroner på sikringstiltak bare i regjeringsbyggene etter 22. juli. Det er kun de materielle investeringene. I tillegg kommer sikringstiltakene rundt Stortinget, som ikke ønsker å spesifisere beløp av sikkerhetshensyn.

 

 

Hvorfor er de kristne selv så ivrig etter å utrydde kristendommen i Norge?

 

Publisert 26. august 2017

Gunn Torsen

 

Det er ingen som er mer ivrig etter å utrydde kristendommen i Norge, enn de kristne selv. De har en ide om å frelse muslimer til kristendom, ved å akseptere islam som tro og religion, og føre en form for "dialog". Resultatet er at nordmenn blir forvirret og melder seg ut av den norske kirken.

 

Krf sin Svarstad Haugland som kirke/kulturminister satte i gang prosessen med å avvikle statskirken og likestille hedenskap/islam. Egentlig ville hun tilgodese kristne dissentermenigheter utenfor statskirken økonomisk. Resultatet ble at hedenske samfunn også ble likestilt med kristne jr. økonomisk offentlig støtte. Krf blir i hovedsak støttet opp av lavkirkelige dissentermenigheter.

 

De vil ha penger til sine menigheter og bistandsarbeid, en lukrativ sektor for pinsevenner mm.

 

 

Å forsvare det vi har oppnådd

 

Publisert 24. august 2017

Oddbjørn Jonstad

 

Aftenposten har virkelig skiftet ham de siste årene. Fra å være en seriøs avis, en av Norges ledende, ligner den mer og mer på Dagbladet før denne avisen virkelig tapte seg. En miks av NTB nyheter, politisk korrekte kronikker og innlegg – og sport. En forskjell er den voldsomme dyrkingen av de yngre politisk korrekte skribentene som får mer og mer spalteplass. Ofte unge som åpenbart ikke kjenner sin historie.

 

Slike kronikker betyr et forsvar av ‘det bestående’ - det er ikke framtidsrettet lengre. Er vi fullstendig prisgitt ‘globaliseringen’ – i de aller, aller fleste land har kvinnene færre valgmuligheter, mindre frihet og er mer prisgitt patriarkene enn i Norge. Er dette en del av ‘pakken’? Eller kan vi fortsatt forsvare det vi har oppnådd av muligheter og rettigheter i Norge?

 

 

Hvorfor behandle sin egen gud som et ludder

 

Publisert 22. august 2017

Oddbjørn Jonstad

 

Hvorfor nettopp så mange av kirkens egne ledere har slikt behov for å behandle sin egen tro, gudshus og medtroende på en billig og respektløs måte er en gåte? Hvor er kjærligheten til sin egen gud og medmennesker? Hvorfor behandle sin egen gud som et ludder og andres gud med slik opphøyd respekt? Selv den mest hardbarka ateist må føle kvalme over denne selvprostituerte prostreringen der man demonstrerer sin totale mangel på verdighet, ære og selvrespekt.

 

Og dersom kristne ledere ikke lenger tror på sin gud, så hvorfor ikke bare heller bytte han ut eller konvertere til en annen? Det ville vært mye mer redelig.

 

 

De blir ekstreme uten å forstå det selv

 

Publisert 20. august 2017

Odd Bjørn

 

Mange politikere er den typen person som setter sine egne meninger og synspunkter så høyt over andres meninger og synspunkter at de blir ekstreme uten å forstå det selv.

 

Ekstremisme er å argumentere sterkt for meninger som mangler dekning i erfaring, fakta og realiteter. Argumentasjonen har rot i følelseslivet, fantasien og er ofte knyttet til et ønsket selvbilde, der jeg selv er et bedre menneske enn andre som ikke deler mine meninger. Diskusjonen dreier seg altså dypest sett ikke om sak eller tema, men om å hevde seg selv.

 

Dette persontrekket finner man over hele den politiske/ideologiske skala, og radikaliserte liberalister er ikke et unntak. Typisk ser vi at mange politikere aldri ytrer tvil om sine meninger, eller tar noen forbehold. Mange deltar heller aldri reelt i debatten, holder seg langt unna en diskusjon som fordrer kunnskaper knyttet til islam, muslimsk kultur og demografi.

 

Typisk for radikaliserte politikere så foretrekker de en enveis-kommunikasjonen, der deres meninger ikke blir belastet med innsigelser. Det er altså en preken, og ikke argumenter som står seg mot andre argumenter, i en fri og åpen diskusjon.

 

 

Grunnene til at sosialdemokratiet har ødelagt seg selv!

 

Publisert 18. august 2017

Svein Bjartholm

 

Folk i sosialdemokratiet har i mange år beriket seg selv, med jobber og posisjoner! Dette skjønner jo enkelte! Videre har de kastet kristendommen på søpla, med de konsekvenser dette har, hvis moral er grunnlaget for våre moralbegreper!

 

Alle er like og har samme verdi som mennesker, bortsett fra akademikerne, som er mye mer verdt enn alle andre, og som nå legger føringer i sosialdemokratiet! De ser ned på alle som ikke er universitetsutdannete, disse har ikke "rett" til å uttale seg om noe som helst! De er i deres øyne dumme mennesker! Derfor hater de vanlige folk, vanlige folk er kun stemmekveg! Men de omfavner folk fra MENA-land (Middel East and North Africa), da de har en festlig kultur! Det betyr ingen ting at de belaster økonomien, dreper, voldtar, stjeler, osv., for det går bare ut over vanlige folk, som akademikerne ser ned på! ... og husk, alle har samme verdi, bortsett fra etniske nordmenn uten universitetsutdannelse! De er i deres øyne White Trash!

 

Dette er noen av grunnene til at sosialdemokratiet har ødelagt seg selv!

 

 

Forsøker å skille fundamentalisme fra islam

 

Publisert 16. august 2017

Oddbjørn Jonstad

Sir Salman Rushdie tar i august 2017 et oppgjør med venstresiden som forsøker å skille fundamentalisme fra islam.

«Jeg er i grunnleggende uenighet med denne venstrefløyen som gjør alt for å distansere fundamentalisme fra islam. Islam har blitt radikalisert i femti år.

 

Men denne historiske utviklingen fant sted i islam og ikke utenfor. Når folket i den islamske staten (IS) angriper, gjør de det ved å si «Allahu Akbar.» Så hvordan kan vi da si at dette ikke har noe å gjøre med islam,» spør sir Salman Rushdie, forfatter av romanen Sataniske vers.

 

 

Pressen svikter sitt samfunnsoppdrag

 

Publisert 14. august 2017

Oddbjørn Jonstad

 

Hvis det ikke hadde vært så alvorlig at pressen svikter sitt samfunnsoppdrag når det gjelder innvandring, så kunne de bare ha seilt sin egen sjø, ut av hyllene og bort fra de stedene på nettet der folk klikker. Men det får alvorlige konsekvenser for demokratiet, og dermed vår frihet og hverdag. Det synes håpløst å få dem til å skjønne hvor farlige konsekvenser sviket deres får.

 

De verste konsekvensene vi har sett så langt, er at de i England har holdt skjult seksualisert vold mot barn, begått av gjenger av pakistanske muslimer i lange tider og bidratt til at tusenvis av barn har blitt voldtatt og mishandlet. Hvis det samme skjer her i mindre skala, vil pressen her også holde det skjult. Når sviket deres får direkte konsekvenser i form av voldtekt og mishandling av barn som kunne ha vært stoppet hadde de gjort jobben sin, ser vi noe av det mest avskyelige i holdningene som herjer.

 

Les mer på Pressekontor.no

 

«Fake news» igjen: Flertallet mener flyktninger bidrar positivt

 

Publisert 12.august 2017

Av Oddbjørn Jonstad

 

I mars 2017 kan en lese i VG at 7 av 10 nordmenn mener flyktninger bidrar til positivt mangfold, ifølge en undersøkelse gjort av Ipsos for Redd Barna.

Fra kommentarfeltet kan man lese følgende: «Dette kan ikke stemme! Har de spurt 4 personer som alle har aksjer i flyktningmottak? Hvor mange er spurt? Hvem er spurt? Hva slags ordlyd hadde spørsmålene? Dette er opplysninger som det er helt naturlig å spørre seg om en undersøkelse skal være troverdig. Undersøkelsen kommer derfor inn under kategorien alternative fakta. Nordmenn må våkne og stramme inn enda mer slik at vi kan i det minste utsette å få tilstander som de har i Sverige også i Norge. Der er det virkelig krise nå!!»

 

Man må ikke glemme at Redd Barna i hovedsak lever av innvandringen og at Ipsos alltid tar imot bestillingsverk. VG er da heller ikkke å betrakte som en seriøs avis – det har den heller aldri vært. Vi bør vel derfor være forsiktige når det gjelder å kritisere tilstandene i USA

 

 

Konsekvensene for vertslandenes kvinnelige befolkning

 

Publisert 10. august 2017

Oddbjørn Jonstad

 

Det kan ikke herske tvil om at europeiske myndigheter har visst at å motta store kontingenter av unge innvandrermenn fra noen av verdens mest kvinnefiendtlige land, ville få de konsekvensene det nå har fått for vertslandenes kvinnelige befolkning. Den mest kriminelle gruppen på hele planeten, uavhengig av historie og geografi, er nemlig unge menn mellom 18 og 30 år. Rundt en million migranter fra Midtøsten og Afrika ankom Europa i løpet av 2015 og mannsdominansen var og er stor. 66,26 prosent av alle voksne innvandrere som ble registrert i Italia og Hellas i 2015 var menn, og de er ofte enslige, unge i arbeidsfør alder. I følge UNHCR, som foretok en undersøkelse blant de 367.902 som tok seg ulovlig over Middelhavet i første halvdel av 2015, var majoriteten arabiske (78%), sunnimuslimske (87%) menn (83%) i aldersgruppen 18-35 (71%).

 

Hva vil de europeiske myndigheter gjøre med det?

 

Vi vil ha et skikkelig politi

 

Publisert 8. august 2017

Oddbjørn Jonstad

 

I disse dager driver politiet og fotfølger demonstranter som ikke ønsker annet enn å få si sin menig i fred. Flere svensker er blitt påsatt håndjern på grensestasjonene fordi politiet mistenker dem for å være demonstranter. Men har de ikke tatt inn over seg at det er venstreekstreme aktivister som lager bråk og farlige situasjoner?

I ly for politiets manglende informasjon til skattebetalerne, har gjengkriminaliteten blomstret med skyting og drap. Likevel står politiet frem og forteller at byen er trygg, de har ful kontroll – og – det har i alle fall ikke noe med Allah å gjøre.

 

Faktisk er det slik at politiet selv har forårsaket innvandrerproblemene ved å ikke fortelle at det er innvandrere som står bak slik at det kunne blitt tatt grep før – før det er for sent. Det begynner å haste

Dette er ikke annet enn tjenesteforsømmelse og grov uforstand i tjenesten. Dette burde få alvorlige konsekvenser for politiledelsen – men det står vel ikke bedre til rent intellektuelt i Justisdepartementet heller – eller?

 

 

Såkalte «flyktninger» som drar «hjem» på ferie – på tide FrP!

 

Publisert 6. august 2017

Oddbjørn Jonstad

 

I august 2017 kunne en lese følgende:

«Listhaug ber nordmenn angi flyktninger på hjemreise. Sylvi Listhaug (Frp) vil at folk «følger med» og rapporterer til myndighetene dersom de vet om eller mistenker at flyktninger de kjenner drar på reiser til hjemlandet. – Folk har kommet til meg i valgkampen og fortalt om naboer og andre i lokalsamfunnet som har vært på ferie i landet de flyktet fra. Og det synes mange er veldig rart ettersom disse når de kom til Norge sa de flyktet fra krig og forfølgelse, men likevel finner at de kan reise tilbake dit på ferie. Det skurrer både for folk flest og for meg, sier Listhaug. Hun oppfordrer derfor vanlige folk til å kontakte Utlendingsdirektoratet (UDI) med informasjon om flyktninger som enten skal reise eller har reist på turer til hjemlandet».

 

Norsk Folkeparti sendte 6. juli 2017 følgende brev til Justisdepartementet, et departement FrP er ansvarlig for:

***********************************************************

Justis- og beredskapsdepartementet

Postboks 8005 Dep

0030 Oslo

 

Att: Per-Willy Amundsen

 

Kolbotn 6. juli 2017

 

 

KRAV OM INNSYN

FLYKTNINGER PÅ FERIE I HJEMLANDET

 

Norsk Folkeparti (NFP) har lagt merke til at utallige migranter reiser til og fra Gardermoen hver dag. Hva gjør departementet for å sikre at disse såkalte flyktningene ikke reiser tilbake på ferie eller lignende til landet de har flyktet fra?

 

Med vennlig hilsen

Norsk Folkeparti

 

Oddbjørn Jonstad

Formann

 

Trygghet ble satt til side til fordel for andre prioriteringer

 

Publisert 2. august 2017

Oddbjørn Jonstad

 

Sosialdemokratene i Sverige og Norge hadde lenge et enestående velgergrep. Folk sluttet opp om de to partiene jevnt og trutt i tiår etter tiår. Valgene var ikke spennende. Det eneste usikre var hvor stor valgseieren ville bli.

 

Det var behovet for og ønsket om trygghet som lå til grunn for den langvarige tilliten. Folk ønsket trygghet for arbeid og inntekt, hus og heim, trygghet for at familier kunne gå over i nye slektsledd og nasjonal trygghet mot å bli krenket av inntrengere.

 

Sosialdemokratiet i de to landene ble med årene utydelige i spørsmålet om folks trygghet. Det er hovedårsaken til at sosialdemokratiet lot seg svekke så sterkt i begge land. Trygghet ble satt til side til fordel for andre prioriteringer. Sverige er nå så gjennominnvandret av fjernkulturelle inntrengere at en møter dem selv i Härjedalen og skogstraktene i Dalarna. Deler av storbyer som Stockholm, Malmö og Göteborg er i praksis overtatt av fremmede inntrengere og deres avkom.

 

Tegnene på samme utvikling i Oslo er mer enn tydelige.

 

Alle er like – men noen er likere enn andre

 

Publisert 31. juli 2017

Oddbjørn Jonstad

 

Mens byggeprosjekt sprakk med 2400 prosent, ansatte Stortinget konditor og brukte 1,6 mill. på gullvisittkort-maskin. Stortingspresident Olemic Thommessen vinker til barnetoget fra Stortinget på 17. mai 2016, fra en stortingsbygning som kan by på både franske makroner, visittkort i gull og et byggeprosjekt som eksplodert kostnadsmessig. Samtidig som deres eget byggeprosjekt kom ut av kontroll, har nasjonalforsamlingen ansatt egen huskonditor, brukt 2,4 millioner på ny visuell profil og kjøpt en maskin som kan printe visittkort med gullfarger.

 

 

Tilbyr enslige mindreårige 42 000 for "hjemreise"

 

Publisert 31. juli 2017

Oddbjørn Jonstad

 

Utlendingsdirektorater (UDI) har i juli 2017 landet en ny avtale for å få enslige mindreårige asylsøkere til å returnere til Afghanistan.

Etter den nye avtalen får unge afghanske enslige mindreårige flyktninger, tilbud om flybillett til Afghanistan, helsesjekk, vaksiner og hjelp til å skaffe reisedokumenter. I tillegg kommer 42.000 i kontanter, i reintegreringsstøtte. Støtten blir delt i fire og spredt utover et år.

 

Flyktningene kan ikke kastes ut av landet grunnet internasjonale konvensjoner før de blir 18 år gamle og lovlig voksne.

 

 

Hver tredje innsatt er utlending

 

Publisert 31. juli 2017

Oddbjørn Jonstad

 

34 prosent av de innsatte i norske fengsler er utlendinger. Polakker, litauere og rumenere er de største nasjonalitetene etter nordmenn.

Per 1. juni 2017 satt 1.260 utlendinger og 2.431 nordmenn i norske fengsler, viser tall fra Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI). Tallene inkluderer dem som soner i Norgerhaven i Nederland. Inndelingen i statistikken er gjort etter statsborgerskap, slik at norske statsborgere med utenlandsk bakgrunn teller som nordmenn.

 

 

Politikere har et ansvar

 

Publisert 16. juli 2017

Hans P. Hillestad

 

Politikere har et ansvar for å undersøke hvilke konsekvenser og effekter den politikken de argumenterer for, utformer og gjennomfører har. Dette ansvaret er fullstendig forsømt i lys av innvandringspolitikken som er blitt ført og dens konsekvenser. Dersom politikere har kjent til konsekvensene av denne politikken, er det uhyggelig å tenke på hvilke motiver disse politikerne har hatt.

 

Uavhengig om dette er ansvarsforsømmelse eller noe langt mer alvorlig, er konsekvensene like fullt tilstede og må behandles umiddelbart før det blir for sent. Fremtiden som venter nordmenn, er en fremtid av minoritetsstatus og potensialet for å bli undertrykket av andre grupper.

 

Sosial uro, økt kriminalitet, forverring av økonomiske rammer og generell levestandard er fremtiden som venter norske barn som blir født i dag. Sannsynligheten for borgerkrig er også tilstede. Hva slags fremtid er dette å etterlate for det norske folk?

 

Sykehusernæring

 

Publisert 12. juli 2017

Odd Bjørn

 

De siste fire tiår er det grundig vitenskapelig dokumentert at mangelfull pasienternæring undergraver effekten av annen behandling. Hvorfor blir dette stadig ikke tatt på alvor?

 

Kostholdet hevdes ikke å påvirke behandlingsforløpet, til det er normal liggetid for kort. Feil- og underernæring ved innleggelse og i den videre behandling blir slik systematisk oversett og tilsidesatt av helseforetakenes gjerrige eiere og politisk svikt i alle ledd.

 

Dette koster norske skattebetalere en milliard kroner årlig

 

Levebrødspolitikerne vet å sko seg

 

Publisert 4. juli 2017

Oddbjørn Jonstad

 

Stortinget vedtok i juni 2017 å øke representantenes årslønn med 21 676 kroner. Regjeringens lønnsvilkår ble også justert. Statsministeren får et påslag på 38 104 kroner året, for å være helt nøyaktig.

 

Stortingets forbedring av sine egne vilkår står i opprørende kontrast til det Regjeringen med Stortingets stilltiende samtykke fant å ville avspise pensjonistene med. En gjennomsnittlig NAV-pensjonist får i år et tillegg på 2 066 kroner årlig. Det er en følge av Stortingets tidligere innstramming av pensjonene.

 

For å få plass i statsbudsjettet til oppbygging av enda mer statsbyråkrati og kostnader ved å fø på fjernkulturelle inntrengere, har Stortinget vedtatt at folketrygdens pensjonsytelser skal øke i takt med den alminnelige lønnsøkningen i samfunnet, men minus 0,75. Da får både byråkrater og muslimer sitt. Pensjonistene får regningen.

 

Vold i skolen

 

Publisert 23. juni 2017

Oddbjørn Jonstad

 

Media har den siste tida satt søkelys på vold og trusler mot lærere og medelever i osloskolen, og avdekket omfattende underrapportering både internt og til Arbeids-tilsynet. Lærere har fortalt hvordan problemer dysses ned, mens skoleledelsen skyver ansvaret for å løse alvorlige utfordringer ned på dem.

I 2014 ble Clemens Saers, lærer på Oslo handelsgymnasium, skadet for livet av en elev. Han krever nå 250.000 kroner i oppreisning fra Oslo kommune som har avvist ¬kravet.

«Ung i Oslo 2015» viser at Oslo fortsatt en delt by. Unge i de østlige og sentrumsnære områdene er minst fornøyd med foreldrene sine, har færre venner, skulker mer, har dårligere skoletrivsel og færre utdanningsplaner.

Omfanget av mobbing er dobbelt så høyt i enkelte bydeler som i andre, og det er betydelige bydelsforskjeller i omfanget av kriminalitet og vold. I videregående er forekomsten av psykiske plager høyere i sentrumsbydelene enn i de østlige og vestlige bydelene.

 

Ingen oversikt over vold

 

Publisert 20. juni 2017

Oddbjørn Jonstad

 

Skoledirektør Søgnen varslet ikke I 2017 Arbeidstilsynet om 901 alvorlige tilfeller av vold mot lærere. Erfaring tilsier at det er flere. Problemer tildekkes.

140 Oslo-rektorer skrev i Aftenposten at skolen hetses, men 140 lærere svarte at kritikken er konstruktiv. Rektorene er tause mellomledere og redde for foreldreuro. Lærere får inntrykk av at de ikke behersker jobben når de tilbys kurs i klasseledelse ved elevvold.

 

At Søgnen ikke har oversikt over bruk av vektere fordi hun vil dempe rapporteringskrav, er oppsiktsvekkende når lærerne drukner i unødig rapportering. Avgjørelsen om fotfølging av truende elever og vedtak for å trygge ansatte er delegert til rektorene. Søgnen har ingen oversikt.

 

Bekymringsmeldinger fra Ulsrud VGS viser stadige trusler, slåssing og ansatte blir kalt bitch, hore, idiot osv. I møte på en skole tok ikke sosiallærer til motmæle da en lærer hevdet at tilsvarende ord må overhøres fordi «det er så mye med eleven» dvs. voldelig adferd. På denne tiden skrev en tidligere lærer til rektor at elevsaker foreldes og om bekymring for episoder ute av kontroll pga. utagerende og voldelige elever. Medelevene var redde for represalier, og kolleger ble stadig kalt rasist og idiot.

 

Stortingspolitikerne gir seg selv 21.674 kroner ekstra i lønn

 

Publisert 16. juni 2017

Oddbjørn Jonstad

 

Presidentskapet på Stortinget gikk i juni 2017enstemmig inn for å øke godtgjørelsene til stortingsrepresentanter og statsråder med 2,4 prosent – noe som er på linje med lønnsoppgjøret i staten og kommunen så vel som i privat sektor.

Forslaget er i tråd med innstillingen fra en uavhengig lønnskommisjon og innebærer en lønnsvekst på 21.674 kroner for stortingsrepresentanter og 38.104 kroner for statsministeren.

 

I henhold til innstillingen vil det fra 1. mai i 2017 bli fastsatt godtgjørelser på 928.602 kroner for stortingsrepresentanter, 1.325.358 kroner for medlemmer av regjeringen og 1.631.346 for statsministeren og stortingspresidenten.

 

Til sammenligning fikk en gjennomsnittlig norsk pensjonist i år et tillegg på 2.066 kroner, tilsvarende 0,9 prosent.

 

Sentrale dokumenter om norske bistandsmilliarder skjult for offentligheten

 

Publisert 26. april 2017

Av Oddbjørn Jonstad

 

Regjeringen har gitt flere milliarder kroner til den globale vaksinealliansen Gavi. Fra 2012 til 2016 har både Stoltenberg- og Solberg-regjeringen bidratt med flere milliarder kroner. Denne januardagen varsler Solberg at pengebidraget skal økes til 1,25 milliarder kroner årlig.

Dermed har Norge forpliktet seg til å gi over 6 milliarder kroner til programmet frem mot 2020.

Korrespondanse knyttet til rapportering, utbetalinger, oppfølging, evalueringer og referater har manglet i UDs arkiver.

 

En lovendring som ser helt bort fra den ansvars¬fordeling som i dag eksisterer mellom den dømmende og den utøvende makt

 

Publisert 5. mai 2017

Oddbjørn Jonstad

 

Representanter for Ap, V, SV, SP, MDG, og KrF. støttet nylig et dok. 8 forslag som var til behandling i Stortingets kommunal¬komité, der det ble foreslått at alle saker som omhandler tilbakekallelse av statsborgerskap, ikke lenger skal avgjøres av forvaltningen dvs. UDI og UNE. Det er ikke lett å forstå hva de stortingsrepresentantene som har fremmet dette forslaget – og som nå ser ut til å få flertall for det – har tenkt på da forslaget ble utformet. Antagelig har de manglet kunnskap om hvordan systemet i dag fungerer, til tross for at det ikke har manglet på advarsler. Det er veldig alvorlig at et så stort antall stortingsrepresentanter er i ferd med å foreta en lovendring som ser helt bort fra den ansvars¬fordeling som i dag eksisterer mellom den dømmende og den utøvende makt.

 

Derfor må alle som stiller til valg ha arbeidet minst 10 år i næringslivet, samt bestå en intelligens- og personlighetstest før de kan føres opp på en valgliste.

 

- og dette er bare begynnelsen

 

Publisert 25. april 2017

Av Oddbjørn Jonstad

 

Aldri før har så mange enslige mindreårige flyktninger blitt bosatt i Norge som de to siste årene, viser nye tall fra SSB. I 2015 ble det, for første gang, bosatt over 1.000 enslige mindreårige flyktninger i Norge. Dette gjentok seg i 2016, viser nye tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

 

Ved årsskiftet bodde det 8.300 personer med bakgrunn som enslige mindreårige flyktninger fra i alt 77 forskjellige land i Norge. 25 prosent av disse har blitt bosatt i Norge i løpet av de to siste årene. De fleste var fra Afghanistan (43 prosent), Eritrea (16 prosent) og Somalia (14 prosent).

 

Om lag halvparten av dem som ble bosatt i 2015 og 2016, var fra Afghanistan. Det har blitt bosatt 570 fra Eritrea og 320 fra Syria i samme periode. Det er disse tre landene som dominerer blant dem som ble bosatt i 2015 og 2016. De utgjør 92 prosent av enslige mindreårige flyktninger som har blitt bosatt de to siste årene.

 

95 prosent av dem som har blitt bosatt i Norge som enslige mindreårige flyktninger de siste 20 årene, bor fortsatt i landet, mens de resterende 5 prosent (450 personer), har senere flyttet. Også de som har blitt bosatt som enslige mindreårige flyktninger blir eldre – og de færreste er mindreårige i dag. 13 prosent er under 18 år, mens flertallet er over 20 år. Hver femte har passert 30 år.

 

Inhuman og urettferdig asylpolitikk!

 

5. april 2017

Av Truls Knutsen

 

Hva er galt med å gi midlertidig opphold til mennesker som i utgangspunktet ikke oppfyller krav til varig beskyttelse? I følge menneskerettsdomstolen har ingen krigsflyktninger krav på varig opphold i fremmed land. Selvfølgelig heller ikke velferdsflyktninger. Så er manges argument at vi kan ikke sette menneskers liv på vent over lang tid ved å ikke gi varig opphold.

 

Men hva med alle de som ikke har egne ressurser til å forlate krigens nærområder, sult- og naturkatastrofer? Hva med de de som er internt fordrevne i Syria på syvende året, står ikke deres liv på vent? Hvilken hjelp og trygghet får de? Fortell en foreldreløs 10 åring i Sudan som sitter med ansvar for flere mindre søsken at i Norge får man varig opphold og alt dekket av skole, mat, bolig osv. Står ikke disse barnas liv på vent, de må sannsynligvis vente hele livet og hjelpen kan de se langt etter. I stedet for å styre vår hjelp dit den virkelig trengs vil mange heller prioritere å hjelpe noen få som kommer til Norge på egenhånd. Vår asylpolitikk er inhuman, urettferdig og dårlig bruk av felleskapets penger ved kun å hjelpe et lite antall mennesker mens det store flertall knapt får mat og vann og sitter og venter og venter på en hjelp og nytt liv som aldri kommer!

 

Ikke stem på Fremskrittspartiet

 

Publisert 4. april 2017.

Av Oddbjørn Jonstad

 

Lenge trodde vi at når FrP kom i regjering skulle det bli andre boller her i landet – spesielt når det gjaldt innvandring. Men det vi har opplevd er at FrP spiser boller med de andre partiene – og har blitt som dem. Når det gjelder innvandring er det blitt slik at FrP er med på å administrere problemene i stedet for å løse dem – nemlig sette en stopper for innvandring. Vi trenger resultater – ikke prat. Av andre svik kan man nevne mer bompenger, større byråkrati, større bøter, mindre politi, dyr strøm etc. etc. Alt dette går utover folk flest – som er blitt grundig lurt.

Men det verste er at fordi mange trodde FrP skulle gjøre en forskjell, støttet de ikke andre partier som nettopp kunne ha gjort en forskjell. Derfor – støtt ikke Kaospartiet – unnskyld Fremskrittspartiet – men meld deg inn i Norsk Folkeparti, partiet som er på parti med folk. Jfr. www.partiet.no

 

Intet nytt fra politiet

 

Publisert 5. mars 2017

Av Oddbjørn Jonstad

 

Pr. i dag, søndag 5. mars 2017 har jeg ikke hørt noe fra politiet vedrørende ransakelse av mitt private hjem. Jeg får ikke svar fra politiet og vet ennå ikke hva jeg er anklaget for - og har heller ingen kopi av ransakelsesordren.

 

Men likevel, det som er viktig i første omgang er at jeg får tilbake det beslaglagte utstyret. Dette inneholder private bilder, brev, bokmanuskripter etc. etc. Politiet har nå hatt halvannen uke på å gjennomgå materialet for å finne det de av en eller annen grunn leter etter. De kan da bare ta kopi av det de mener de trenger og levere tilbake utstyret. Alt som ikke er privat ligger dessuten på nettet. Harddisken inneholder private ting tilhørende andre familiemedlemmer, det samme gjelder en av PC-ene.

 

Politikernes frynsegoder

 

Publisert 2. mars 2017

Av Oddbjørn Jonstad

 

Du betaler skatt der stortingspolitikerne har bestemt at de skal slippe. Rekker de ikke hjem til middag, kan de trekke av på skatten.

Stortingsrepresentantene kan spise i en godt subsidiert kantine. Likevel får de hver dag (11 av 12 måneder) diettpenger til mat. De som har familie utenfor Oslo, får hele 182 kroner per dag - eller litt over 60.000 kroner på ett år.

Også de som bor "hjemme", altså bor fast i Oslo, får pengestøtte til mat. De kan plusse på over 25.000 kroner i året - 75 kroner per dag til matbudsjettet.

Dette er en særordning som ingen andre statsansatte får. Ordningen er tidligere tatt opp til vurdering, men Stortinget valgte å beholde den.

Og selv om de får penger fra staten til å kjøpe mat, kan de også trekke fra matutgiftene på skatten.

Representanter som ikke har tatt med seg familien til Oslo, kan trekke fra 169 kroner på skatten per dag for matutgifter.

For dem som bor sammen med familien, er det litt mindre å tjene, men de kan trekke av 75 kroner på skatten når de ikke rekker hjem til middag.

 

Så spesielle er skattereglene at det er et eget kapittel i Lignings-ABC om ligning av stortingsrepresentantene.

Stortingsrepresentanter kan, som andre som jobber sene kvelder, få dekket drosje hjem fra jobben.

I motsetning til det som er vanlig, betaler ikke politikerne skatt av drosjeutgiftene dersom de tar drosje hjem etter klokken 22.00. Grunnen oppgis å være at som hovedregel skal kveldsmøtene på Stortinget avsluttes senest klokken 22.00.

- Likevel hender det at man finner det nødvendig å fortsette etter klokken 22.00. Dette vurderes som ekstraordinært i forhold til arbeidet, er forklaringen fra leder i økonomi- og administrasjonsseksjonen på Stortinget, Ingar Kristoffersen.

Politikerne har også vedtatt å gi seg selv spesielt gode ordninger ved sykdom og død. I Folketrygdloven står det klart at lønnsutbetalingene for vanlige arbeidstakere stanses ved ett års sykmelding. Dette gjelder ikke for stortingsrepresentantene. Blir de sykmeldt, får de lønn i hele stortingsperioden - altså kan de være sykmeldt med full lønn i opptil fire år.

 

Også ved død er det vanligvis helt klare regler i staten. I Statens personalhåndbok står det at det ”ikke utbetales ordinær lønn utover dødsdato".

For politikerne har imidlertid Stortinget vedtatt noe annet:

§7. Når en stortingsrepresentant avgår ved døden i valgperioden, skal de etterlatte utbetales så vel den faste godtgjørelsen som diettgodtgjørelsen for hele dødsmåneden. Den faste godtgjørelsen utbetales i ytterligere tre måneder. I tillegg dekker staten begravelsen til representantene. Med utbetaling av opptil fire måneders lønn og dekket begravelse betyr det at stortingspolitikernes etterlatte får minst 200.000 kroner mer enn når andre statsansatte dør. Pengene kommer i tillegg til forsikringsavtalen representantene har, og som Stortinget betaler.

 

De reiser gratis på ferie i Norge hvis de ferierer i over 14 dager, og Stortinget betaler reiseforsikringen på ferien. Politikerne har tre måneders sommerferie. Tar de seg ekstrajobb i ferien, får de betalt både for ekstrajobben og lønn fra Stortinget. De som bor mer enn 40 kilometer fra Stortinget, reiser gratis hjem i helgene. Og når de flytter til og fra i forbindelse med stortingsvervet - så får de ikke bare dekket flyttehjelp, men de får også betalt 2500 kroner for å pakke sakene sine selv.

 

Her er listen over politikernes økonomiske goder.

 

•En vanlig stortingsrepresentant har en fast årslønn på 694.500 kroner.

•Stortingsrepresentanter som etter valg ikke fortsetter på Stortinget, får lønn i en måned utover valgperioden. De som ikke har annen inntekt eller pensjon, får lønn i inntil tre måneder utover valgperioden.

•Representantene får lønn i 14 dager ved velferdspermisjon. Dette kan bli forlenget, noe det ikke åpnes for ellers i staten.

•Stortinget eier ca. 140 leiligheter i Oslo. Representanter som bor mer enn 40 kilometer fra Stortinget, kan bo gratis i disse.

•Stortinget har 14 barnehageplasser for representantenes barn. De betaler vanlig foreldrebetaling, men slipper å stå i vanlig kø.

•Får dekket telefonutgifter. Alle telefonutgifter over 5000 kroner på et kalenderår, er skattefrie. Stortinget dekker også utgifter til telefon i stortingsleiligheten.

•Får dekket 4500 kroner til installasjon av bredbånd i hjemmet.

•Stortinget dekker årsavgift for inntil to kredittkort, maksimalt 150 kroner til sammen.

•Stortinget dekker reiseutgifter mellom hjemstedet og Oslo for både representanten og for familien. Ordningen omfatter inntil to besøksreiser per år for hvert av familiemedlemmene.

•Representantene får dekket, men må skatte av, taxi-regninger når de er på pendlerreiser. Det samme gjelder for representantens familie på besøksreiser.

•Stortingsrepresentantene får dekket sine tjenestereiser, pendlerreiser og besøksreiser med fly.

•Kan reise gratis på statlig støttede transportmidler, som f.eks. NSB.

•Ved permisjon på grunn av sykdom eller skade får representantene betalt reiser til hjem eller til annet sted i Norge for rekreasjon og derfra tilbake til Stortinget igjen.

•Mottar en kilometergodtgjørelse for bruk av egen bil i arbeid på 3,50 kroner for inntil 9000 kilometer per år, deretter 2,90 per kilometer. Det første beløpet ble satt opp med 16,7 prosent fra og med 1. mai i fjor. Dessuten får de som må kjøre bil i Tromsø, 5 øre ekstra per kilometer.

•Får dekket utgifter til parkering av egen bil ved flyplass.

•I tillegg har stortingsrepresentantene, slik det er kjent, en sjeldent god pensjonsordning.

For de fleste vil vel dette ligne på det man på godt norsk kaller korrupsjon

 

Politikernes gullpensjoner

 

Publisert 18. januar 2017

Av Oddbjørn Jonstad

 

Maktpersoner bør ikke slippe for billig unna spørsmål om privilegiene de bevilger seg selv. I dette tilfellet forsøker Frps leder å fremstille partiet som en slags folkelig motpol til politikernes gullkantede pensjonsordninger. Ordninger de ikke bare har forsvart med nebb og klør, men latterliggjort meningsmotstandere for å ville endre

Siv Jensen sier til Dagbladet i januar 2017 at hun er flau over sin egen gullpensjon. Det har imidlertid ikke hindret Frp i å systematisk stemme for luksusordningen.

 

Siv Jensens utspill kom i et intervju der finansministeren forklarer at fremtidens pensjoner kommer til å bli dårlige for de fleste av oss. Det vil si med unntak av en del politikere, som blant annet finansministeren selv. Dette er hun litt flau over, men hun unnlater å fortelle om hvordan hennes eget parti har stemt på Stortinget i spørsmål om egen pensjon.

 

Den såkalte gullpensjonen til Stortinget er en tidligere ordning som ga svært gunstige vilkår. Blant annet sikret den full pensjon etter tre perioder på tinget og ble oppregulert særdeles raust hvert eneste år. Etter at Stortinget bestemte seg for at folk flest måtte godta langt lavere pensjoner i fremtiden fant de etter hvert ut at de kanskje burde gjøre noe med sin egen luksuspensjon i tillegg. I 2009 klarte man etter hvert å enes om en intensjon om å gjøre noe med ordningene sine. Så tok det to år før man i 2011 klarte å foreslå en konkret nedjustering av ordningene.

 

Mohammad får norsk navnedag

 

Publisert 16. november 2016

Av Oddbjørn Jonstad

 

Ti muslimske navn får navnedag i den norske almanakken. Et av disse navnene er Mohammad som får navnedag 19.april. Til nå har verken Ali, Fatima eller Mohammad hatt egne navnedager, men det er det snart slutt på. Fra 2017 blir ti muslimske og arabiske navn innlemmet i kalenderen, noe som betyr at de får egne navnedager. Det er Almanakkforlaget som eier og gir ut navnedagsrekkefølgen i Norge, og de har lenge snakket om å ta med disse navnene i kalenderen. Navnedagsrekkefølgen blir skiftet en gang hvert tiende år. I samarbeid med navneforskerne ved Universitetet i Oslo har vi kommet frem til en rekkefølge for navnene, sier administrerende direktør Hans Olav Hoff i Almanakkforlaget.

 

 

De ansvarlige må stilles personlig til ansvar

 

Publisert 13. november 2016

Av Oddbjørn Jonstad

 

I media kan en ofte lese om dårlig arbeid i det offentlige, men en hører sjelden om noen som stilles til ansvar for miserene. Og hvis det kommer en reaksjon får de god lønn resten av livet. Slik kan vi ikke ha det!

 

Ved inngangen til 2016 var 698.550 innvandrere og 149.657 norskfødte med innvandrerforeldre registrert bosatt i Norge - til sammen 848.207 stk. Det utgjør 16,3 prosent av folkemengden og er en økning på 119 prosent fra 2006. Dette betyr at Innvandring står for 80 prosent av befolkningsveksten og denne økningen er kraftig om vi sammenlikner Norge med andre europeiske land, og andelen innvandrere vil fortsette å øke betydelig i årene fremover.

 

Burde ikke noen stilles ansvarlig for denne okkupasjonen – og da mener jeg personlig ansvarlig? Jo - og du finner noen av navnene under milorg.no. Vil du vite mer, se nabokjerringa.no og webkontorene.no, spesielt POLITIKERKONTORET.

 

Fordekt islamisering av Europa

 

Publisert 2. november 2016

Av Oddbjørn Jonstad

 

En islamsk erobringskrig pågår i Europa. Krigen føres med åndelige våpen (offerrollen, anklager, krav) av det han kaller «islamfunksjonærer». Europeerne lar seg lure.

I en mannsalder har Europa fulgt en katastrofal strategi i omgangen med islam. På offisielt hold, på kirkelig hold og i ellers sivilsamfunnet er de mest bokstavtro og nidkjære muslimene blitt valgt som samtalepartnere, og deres europeiske forsvarere som eksperter.

Konsekvensene kan beskues av enhver som slår på TV-en eller åpner en avis, hvor både islamister og deres apologeter er husvarme. Muslimene som ikke kan fordra de vestlige frihetene, har det som plommen i egget under disse betingelsene.

 

De første av 1500 asylsøkere flys fra Italia til Norge

 

Publisert 26. oktober 2016

Av Oddbjørn Jonstad

 

Mens de østeuropeiske EU-landene kjempet med nebb og klør mot EUs relokaliseringsprogram for asylsøkere som er kommet til Italia og Hellas, vedtok Stortinget i fjor at Norge frivillig skulle ta imot 1500 av de 120.000 personene som er omfattet av fordelingsplanen, i løpet av 2016 og 2017. Denne uken blir de første av dem hentet fra Italia til Norge, nærmere bestemt til asylmottaket i Råde i Østfold.

 

En oversikt over politikere som ikke holder mål, finner du under POLITIKERKONTORET på www.webkontorene.no

 

Er det Listhaug gjør egentlig noe å skryte av?

 

Publisert 25. oktober 2016

Av Oddbjørn Jonstad

 

Mange skryter av statsråd Listhaug og mener hun gjør en glimrende innsats mot innvandring og islamisering av landet. Men hvilke resultater har hun fått til? Aldri har vi bosatt så mange såkalte flyktninger og det virker som hun er blitt mer og mer en integreringsminister. Hadde det ikke vært mer å skryte av om innvandringen ble stoppet helt og de som er kommet blir repatriert – det hadde vært noe det. Norske myndigheter har de siste årene gitt over 800 personer beskjed om at de har jukset med sin asylhistorie eller på annen måte gitt uriktige opplysninger. Men over 400 av disse har likevel fått ny oppholdstillatelse, for eksempel fordi de har bodd her svært lenge eller fordi de har barn. Vi krever resultater – ikke prat.

 

Midler til forebygging og bekjempelse av radikalisering

 

Publisert 23. oktober 2016

Av Oddbjørn Jonstad

 

Flere kommuner og bydeler har i oktober 2016 fått midler til prosjekter innen forebygging og bekjempelse av radikalisering. I Sarpsborg begynner de allerede med barnehagebarna. Teamleder i Fritznerbakken barnehage, Kjersti Haga Winsnes, sier at inkludering er noe av det de lærer barna i barnehagen. Sarpsborg kommune har mottatt ca. 800 000 i tilskuddsmidler fra Justis- og beredskapsdepartementet til å forebygge ekstremisme og radikalisering på lokalt plan.

 

Totalt er 62 kommuner og bydeler tildelt tilskuddsmidler for å gjennomføre konkrete prosjekter innen forebygging og bekjempelse av radikalisering og voldelig ekstremisme. En totalsum på 10 millioner kroner er fordelt på 17 ulike prosjekter, ifølge Regjeringens sider.

 

Sugerør dypt ned i statskassen?

 

Publisert 14. oktober 2016

Av Oddbjørn Jonstad

 

Bistandsbudsjettet var i fjor på 34,5 milliarder, og har økt betydelig. Dette har gitt grunnlag for en egen «bistandsindustri». Har systemet sporet helt av? Spør Geir Woxholth, professor dr juris i oktober 2016. Det er opplagt at UDs forvaltning av tilskuddsavtalene bør underlegges granskning. Og at politikerne må ta et større ansvar for bistandspolitikken.

 

Fjerner støtte til syke nordmenn – ønsker flere flyktninger og asylsøkere

 

Publisert 13. oktober 2016

Av Oddbjørn Jonstad

 

Det strammes inn i budsjettene til gamle og syke nordmenn over hele landet i oktober 2016. Blant annet vil man i Oslo fjerne matlevering på døren til blinde og kronisk syke med kols og hjertesvikt. Samtidig ønsker rødgrønne partier å radikalt øke antallet flyktninger og asylsøkere som skal få komme til Norge.

Seks bydeler i Oslo har informert mange av sine syke og pleietrengende innbyggere at de nå mister tilbudet om matvarehandling hjem til sine bo og omsorgsboliger. Bydel Grünerløkka har allerede sendt ut brev der nesten 2/3-deler av tidligere brukere av tilbudet nå mister det.

 

Tomme mottaksplasser

 

Publisert 1. oktober 2016

Av Oddbjørn Jonstad

 

Siden januar 2015 har UDI brukt 1,4 milliarder på tomme mottaksplasser. Nå vil Abid Raja (V) ha svar fra Listhaug på om hun har kontroll på pengebruken.

I en serie saker har VG kartlagt pengebruken i asylbransjen. Siden januar 2015 har norske myndigheter utbetalt 6,3 milliarder til mottaksbransjen, og UDI anslår at de på samme tid har betalt 1,4 milliarder for tomme mottaksplasser.

 

Nå tar Abid Raja til orde for at innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug (Frp) skal svare for pengebruken i kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget.

– Det er helt uforståelig for meg at 1,4 milliarder sløst vekk av offentliges penger. Jeg er litt i sjokk. Jeg tror det norske folk ikke forstår dette, ikke finner seg i dette, og gjerne vil ha svar, sier Raja til VG.

 

Religion trumfer sikkerhet

 

Publisert 19. september 2016

Av Oddbjørn Jonstad

 

I Aftenposten 16. september 2016 kan en lese at kvinner som bruker hijab, burka og niqab ikke trenger å ta av seg disse når de passerer sikkerhetskontrollen på Gardermoen. Dette i motsetning til andre som må ta av seg jakker, gensere, sko etc. Årsaken til forskjellsbehandlingen skal være religiøse motforestillinger.

 

 

Lavtlønte innvandrere utkonkurrerer nordmenn

 

Publisert 17.september 2016

Av Oddbjørn Jonstad

 

Arbeidsinnvandrere har i stor grad fått de nye jobbene i bransjer som bygg, renhold og servering, viser ny rapport i september 2016. En årsak er lavere lønn.

 

Siden 2003 er det skapt 450 000 flere jobber i Norge. Mange av de nye jobbene er fylt av arbeidsinnvandrere. En undersøkelse viser at mange av dem har utkonkurrert norske arbeidstakere. Forskerne bak rapporten har fulgt fire typiske innvandrerbransjer i årene 2008 til 2012. De fant ut at rundt 60 prosent av utskiftingen i bransjer som renhold, varehandel, overnatting, servering, bygg og anlegg, skjedde ved at lavtlønte innvandrere erstattet kostbare nordmenn.

 

Det er særlig i den lavlønte delen av privat sektor at nordmenn ble erstattet av arbeidsinnvandrere. I snitt fikk utlendingene 15 prosent mindre betalt.

 

Undersøkelsen som ligger til grunn for rapporten, viser at nesten halvparten av de norske som fortsatt var i jobb ved utgangen av fireårsperioden, hadde flyttet seg til andre bransjer. 12 prosent av de norske var gått helt ut av arbeidslivet, av ulike grunner.

 

 

Nei til nasjonalt niqab-forbud

 

Publisert 16. september 2016

Av Oddbjørn Jonstad

 

Regjeringen og Sylvi Listhaug sier i september 2016 nei til nasjonalt niqab-forbud: Regjeringen og innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug (Frp) ønsker ikke å innføre et nasjonalt forbud mot plagg som dekker elevers og studenters ansikt, som niqab. Listhaug skriver at niqab og burka er et lite problem i skolesammenheng og på andre offentlige institusjoner, i et svar på et skriftlig spørsmål fra Arbeiderpartiets Jan Bøhler.

 

Ber kommunene finne lokale løsninger: – I den grad slik praksis skaper utfordringer finner den enkelte kommune eller den enkelte offentlige instans lokale løsninger, i noen tilfeller også forbud. Eksempelvis har Oslo kommune innført et forbud mot plagg som helt eller delvis dekker elevenes ansikt», skriver Listhaug videre.

 

Mange mener at slik kan i ikke ha det her i landet – og at dette må være spikeren i kista for FrP og Listhaug, samt hele regjeringen.

 

 

Repatriering av innvandrere

 

Publisert 14. september 2016

Av Oddbjørn Jonstad

 

Leder av Frihetspartiet, Geert Wilders, har lagt frem et program som går inn for av-islamisering av Nederland. Taushet i norske medier. Publikum må ikke få forståelsen av at det brygger opp til konfrontasjon. Selv om NRK og andre ynder å kalle Wilders varianter av høyreekstrem, høyrepopulist eller høyreradikal, er han leder for Nederlands største parti. Slik burde vi gjøre det i Norge også – jfr. www.repatriering.no

 

 

Statsministerens taletrang

 

Publisert 11. september 2016

Av Oddbjørn Jonstad

 

Jeg kan ikke i juli 2016 huske at vi tidligere har hatt en statsminister som må kommentere absolutt alt som skjer både i Norge og utlandet. Det virker som hun flyr verden rundt med privatfly - bare for å bli intervjuet av det statsfinansierte NRK. Men det verste er at hverken hun eller taleskriverne overhode har peiling – og presenterer den samme svadaen hver gang. Nå har hun også gått til angrep på Donald Trump – håper han slår igjen, folk ønsker resultater – ikke tøvete selvfølgeligheter. I september 2016 har hun også lagt seg ut med Facebook for å få publisere nakenbilder – hvor mange ungdommer husker Vietnamkrigen? Spar oss for denne jentungen!

 

 

Etterforskning mot formann i Norsk Folkeparti

 

Publisert 28. juni 2016

Av Oddbjørn Jonstad

 

Politiet har i dag innledet etterforskning mot formann i Norsk Folkeparti, Oddbjørn Jonstad. Bakgrunnen for straffesaken er det Jonstad skriver på sin internett hobbyside – www.nabokjerringa.no. Årsaken til at han har etablert denne siden, er at han konsekvent blir boikottet i alle media i landet. På den omtalte hobbysiden viser han eksempler på hva de som er av en annen mening, skriver og gjør. Hovedhensikten er å få dem på bedre tanker.

Jonstad syns det er trist at myndighetene nå bruker masse penger, politi og rettsvesen mot meningsmotstandere til tross for at det er grundig fastslått i Grunnloven at meninger ikke kan straffes. Uenighet er ikke det samme som hat og hets.

 

Slik partiet kjenner politiet og pressen, kommer dette til å bli slått stort opp for å vise hvilken kronidiot og kjeltring Jonstad i grunnen er. Personlig tåler han dette, men han beklager hvis det går utover alle andre som er medlemmer av Norsk Folkeparti. Han oppfordrer alle som har en mulighet til det - å gjøre sitt ytterste for å få en slutt på meningsterroren i landet.

 

 

Dette lukter Kong Salomo og Jørgen Hattemaker

 

Publisert 25. juni 2016

Oddbjørn Jonstad

 

Ringsaker kommune brukte 78.000 kroner for å feire at rådmannen fylte 50 år. – Totalt meningsløst, sier politisk kommentator. Magne Lerø, redaktør i Ukeavisen Ledelse og kjent kommentator om ledelse, politikk og medier, er sterkt kritisk til Ringsakers kommune kostbare feiring av rådmannens 50-årsjubileum. 140 gjester var tirsdag invitert på staselige Hovinsholm gård for å feire at rådmannen i Ringsaker kommune, Jørn Strand, fylte 50 år. Initiativtakeren til feiringen var ordfører Anita Ihle Steen. – Selvsagt er det vi som står bak arrangementet. Rådmannen gjør en betydelig innsats for kommunen, og da mener jeg det er riktig å feire ham, sa ordfører Anita Ihle Steen til Ringsaker Blad, som først omtalte saken.

 

 

Toppbyråkrat får ny spesialjobb

 

Publisert 2. juni 2016

Av Oddbjørn Jonstad

 

Ingelin Killengreen (68) slutteri april 2016 som direktør i Difi. Nå blir hun spesialrådgiver i sitt gamle departement med en årslønn på 1,2 millioner kroner.

Den tidligere politidirektøren og departementsråden, som mange mente hadde noe av skylden for at politiet sviktet så fatalt under terrorangrepene 22. juli 2011, har i to og et halvt år fungert midlertidig som direktør i Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi). Nå er ny direktør ansatt.

Killengreen ble innsatt som midlertidig Difi-direktør av Jan Tore Sanner, etter at Høyre-statsråden slo sammen to departementer til ett, og valgte Eivind Dale som departementsråd fremfor henne. Da hadde Killengreen i egenskap av departementsråd i Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet (FAD) intervjuet flere av de 22 kandidatene som hadde søkt stillingen – som hun aldri søkte selv. – Det er rett og slett en katastrofe. Et uttrykk for at man tar vare på sine egne, sa BI-professor Petter Gottschalk den gang om ansettelsen, og la til at Killengreen ikke hadde peiling på IKT. – Da hun var i politiet, visste hun ikke hva forkortelsen IKT sto for, sier Gottschalk i dag.

 

Fra kommentarfeltet: Når noen blir spesialrådgiver i sitt eget departement så betyr det at de ikke duger lenger, men de får litt og rote med, noe som aldri blir brukt, og får en klekkelig lønn. Hun burde gått av med pensjon. Det vrimler av spesialrådgivere og seniorrådgivere i staten. De har superlønn, men de gjør ikke nytte for seg. Det er kameraderi som egentlig er svindel med statlige midler.

 

 

Den sprengte kapasiteten på norske sykehus truer pasientsikkerheten

 

Publisert 2. juni 2016

Av Oddbjørn Jonstad

 

Helseminister Høie lovet null korridorpasienter i årets sykehustale. Men dette skjer ikke av seg selv. Tre pasienter døde på et overfylt Sykehuset Telemark i fjor. Et uforsvarlig høyt antall pasienter og svært høyt arbeidspress gjorde at behandlingen sviktet ved Skien sykehus, konkluderer Fylkesmannen i en fersk tilsynsrapport.

Sykehuset har i flere år måttet plassere de innlagte i korridorer og kott, og helsepersonell har lenge uttrykt bekymring for at den lave bemanningen gjør at de ikke har tid nok til pasientene. Rapporten kobler de tragiske dødsfallene direkte til kapasitetsproblemene sykehuset sliter med.

Situasjonen i Skien er dessverre ikke unik: Hvert år ligger 30.000 pasienter i sykehuskorridorer rundt om i landet – mens sykepleierne og legene rundt dem løper stadig raskere.

Å bli plassert på gangen er en uverdig situasjon for pasienten det gjelder. Det er lite privatliv bak skjermbrettene, og mange føler seg utrygge i en kaotisk og kald korridor.

Flere norske sykehus har en beleggsprosent opp mot 120 prosent, noe som i praksis betyr at det er flere pasienter enn tilgjengelige senger. Dødsfallene i Telemark er imidlertid et ubehagelig varsel om noe mer alvorlig: Den sprengte kapasiteten på norske sykehus truer pasientsikkerheten.

 

 

Halvparten av alle norske IKT-prosjekter havner i problemer

 

Publisert 2. juni 2016

Av Oddbjørn Jonstad

 

På Sykehuset Innlandet har legene frustrert ventet på at det nye røntgen- og datasystemet Helse Sør-Øst har bestilt skal bli klart. Så langt har man brukt over 165 millioner kroner, og prosjektet er mer enn 2 år forsinket.

Men legene er ikke alene. Mange norske IKT-prosjekter møter store problemer underveis. – Vi har vel funnet at rundt halvparten sliter med minst ett av de viktige områdene; det vil si nytte, kostnad eller tid. Og rundt en tiendepart mislykkes mer eller mindre helt, forteller Magne Jørgensen, forsker og professor ved Simula Research Laboratory.

Simula Research Laboratory ble etablert som et prosjekt under Universitetet i Oslo og har som oppgave å drive forskning innen programvare- og kommunikasjonsteknologi. I rapporten «Suksess og fiasko i offentlige IKT-prosjekter» har de undersøkt hvorfor enkelte prosjekter mislykkes. I Norge finnes det ingen oversikt over hva alle mer eller mindre vellykkede IKT-prosjekter har kostet skattebetalerne, men Simula slår fast at det er helt klart i milliardklassen.

 

 

Fete lønninger i statlig veiselskap

 

Publisert 2. juni 2016

Av Oddbjørn Jonstad

 

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) lanserte Nye Veier våren 2015. Alle de åtte direktørene i statens nye veiselskap Nye Veier tjener mer enn samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp).

 

Snittlønnen for de åtte direktørene i selskapet er ifølge Stavanger Aftenblad 1.431.250 kroner. Dette er før bilgodtgjørelser på totalt 350.000 kroner til tre direktører. Administrerende direktør Ingrid Dahl Hovland tjener 2,3 millioner kroner inkludert 150.000 kroner i bilgodtgjørelse. Til sammenligning lønnes statsråder med 1.264.040 kroner. Nye Veier ønsket i utgangspunktet ikke å gå ut med lønnsdetaljene for andre enn administrerende direktør, men avisen påklagde vedtaket og fikk innsyn.

 

Styreleder Rolf Roverud i Nye Veier forsvarer lønningene.

 

 

UDI planlegger flere plasser på asylmottak

 

Publisert 2. juni 2016

Av Oddbjørn Jonstad

 

Det er i mai 2016 god plass på transittmottakene landet rundt: Mindre enn 1500 av nesten 7000 plasser er i bruk. Likevel planlegger UDI flere nye plasser på Bolkesjø hotell.

En kraftig nedgang i ankomsten av flyktninger og asylsøkere har de siste månedene tømt transittmottakene for beboere, som er ventemottakene hvor asylsøkerne bor før de får plass i ordinære mottak. Likevel planlegges det fortsatt for en stor tilstrømming av asylsøkere også i år.

VG har tidligere skrevet at UDI betaler 625.000 kroner i døgnet for transittmottaket på Forusbeen i Stavanger, selv om under halvparten av plassene er i bruk.

 

 

Den nye 17. mai maten

 

Publisert 15. mai 2016

Av Oddbjørn Jonstad

 

I Groruddalen skal 17. mai feires. Det mest overraskende er at halal-mat ikke ser ut til å være en innarbeidet tradisjon på alle skolene. I Akers Avis Groruddalen kan man lese at Ellingsrudåsen – og Vestli skole serverer halal i tillegg til vanlig grillmat. Vil de huske å tilberede og servere halal og haram adskilt slik flere forlanger?

 

 

Det store pensjonistranet

 

Publisert 25. april 2016

Av Oddbjørn Jonstad

 

800.000 pensjonister blir hvert år systematisk satt tilbake i velstandsutvikling sammenlignet med resten av befolkningen. Stortinget besluttet i 2011 at ved hver pensjonsregulering skal pensjonistene få det samme som resten av befolkningen, minus 0,75 prosentpoeng. Etter 15 år har pensjonisten tapt en hel årslønn! Statsministeren sa i fjor: «Ja, det blir en liten nedgang i kjøpekraften, men det må vi (!) kunne leve godt med». Nedgangen ble på 1200 kroner pr. pensjonist i 2015 og blir på 1500 i 2016. «Du må ikke tåle så inderlig vel, den urett som ikke rammer dig selv!» skrev Øverland. Til alle de mange hundre tusen pensjonister som stadig blir fratatt penger de selv har spart opp: Nå må dere våkne. Dette vil vi ikke finne oss i! Bruk stemmeseddelen ved neste valg.

 

 

SSB tilbyr Frp tala dei vil ha - men vil ha betalt

 

Publisert 25. april 2016

Av Oddbjørn Jonstad

 

Statistisk sentralbyrå (SSB) krev i april 2016 ca. 230.000 kroner av Framstegspartiet for å skaffe fram dei tala partiet ynskjer om innvandring og kriminalitet. Parlamentarisk leder i Frp, Harald Tom Nesvik, seier at partiet ikkje har råd til å betale det SSB krev. Han stiller spørsmål om kvifor selskapet som har ansvaret for å skaffe fram viktig statistikk, har sett prisen så høgt at dei ikkje får tilgang til tala.

I januar i år bad stortingsgruppa til Frp SSB om å få tal som kunne seie noko om kriminalitet og bakgrunn, men då fekk dei blankt nei . Toppsjefen i SSB, Christine Meyer, sa då at dei ikkje hadde kapasitet. No har partiet fått beskjed om at dei kan få tala dei er ute etter, men at det vil koste 233.000 kroner. Dette kan ikkje partiet betale, seier Nesvik, og han meiner at SSB har ei plikt til å skaffe fram viktig informasjon som er viktig for politikarane som skal meisle ut den framtidige politikken på dette feltet.

 

Kommentar: Dette må da Finansdepartementet kunne rydde opp i omgående! Hva slags politikere er det vi har fått?

 

 

Nav tvinger eldre på nett

 

Publisert 25. april 2016

Av Oddbjørn Jonstad

 

600.000 pensjonister og uføretrygdede får ikke lenger utbetalingsmeldinger fra Nav i posten. Pensjonist Sven Ekholl (79) føler seg overstyrt. Fra midten av denne måneden (april 2016) sender ikke Nav lenger ut melding om pensjonsutbetalinger i posten. I første omgang gjelder det dem som har registrert seg med mobil eller e-post hos en offentlig nettjeneste. – En stor gruppe mennesker vil nå bli satt i den situasjonen at de ikke lenger får informasjon fra Nav. Mange pensjonister og uføretrygdede mangler kunnskap om bruk av data og nett, sier Sven Ekholl. 79-åringen synes viktig offentlig informasjon bør komme i posten. – Nav tar seg til rette. Selv om stadig flere er på nett, kan de ikke overstyre oss på denne måten.

 

23. februar 2015 FrP takker innvandrere for vekst i næringslivet

Ordfører Søviknes (FrP) i Os takker innvandrere for vekst i næringslivet. Nå er hver tiende innbygger i Norge utenlandsk statsborger. Arbeidsinnvandrere holder folketallet og produktiviteten oppe, sier ordføreren. De er også viktige for å holde verdiskapingen oppe, sier Os-ordfører Terje Søviknes (Frp) om arbeidsinnvandrerne som har kommet til kommunen hans de siste årene. Tall fra SSB viser at hver tiende innbygger i Norge (9,9 prosent) var utenlandsk statsborger ved årsskiftet. Polakker utgjør den klart største gruppen, etterfulgt av svensker og litauere (se faktaboks). Også i Os er hver tiende innbygger utlending. Ordføreren sier arbeidskraften har vært helt avgjørende for flere bedrifter.

 

17. februar 2015 Ingen fred uten kompetente politikere

I februar 2015 kunne en lese følgende skrevet av Forsvarsminister (H) Ine Eriksen Søreide, Justis- og beredskapsminister (Frp) Anders Anundsen, Barne-, likestillings- og inkluderingsminister (Frp) Solveig Horne og Utenriksminister (H) Børge Brende: Kvinner har et særlig behov for beskyttelse i krig og konflikt. Varig fred forutsetter at også kvinner inkluderes i fredsforhandlinger. Likevel holdes kvinner utenfor når freden skal bygges».

Det er direkte morsomt når fire representanter for den kongelige norske regjering kaster seg ut i den pågående samfunnsdebatt. Men det de ikke har vett til å ta innover seg, er at Norge kan lite gjøre for å stanse det muslimske korstog som pågår. I Islam blir kvinner betraktet som ikke-mennesker, - det finnes ikke håp om fred, demokrati og menneskerettigheter i land der muslimer er i flertall. I islamsk lov, Sharia, - kan alle oppegående mennesker lese hva muslimske kvinner må leve under.

Konklusjon: Det lille Norge kan gjøre for å bedre kvinners kår i verden, er å stoppe innvandring og islamisering av spesielt Norge, men også i hele den vestlige verden. Det har ikke disse inkompetente politikerne forstått.

 

16. februar 2015 Er du redd terrorister?

På fjernsynet 15. februar 2015 står vår statsminister frem og forteller oss at vi ikke skal la oss skremme av terrorhandlingene i Paris og København. Men er det noen som har latt seg skremme av terror så er det vel nettopp våre politikere. Stortinget er bygget om til en festning med skuddsikre glass, ”vollgraver” utenfor og bevæpnet politi både inne og ute. Bedre blir det ikke i Regjeringskvartalet – til et kjempeforbruk av skattepenger. Det er trist at landets fremste reddharer er våre politikere – redd for en terror de selv har forårsaket.

 

29. januar 2015 At de aldri lærer?

Boranto Dika kom til Verdal og senere til Levanger som kvoteflyktning fra Etiopia for 15 år siden. Han fikk norsk statsborgerskap, fullførte norskkurs og gikk på videregående skole. Fra han var 18 år har han jobbet og betalt skatt.

Dika er som nevnt fra Etiopia og det er også samboeren hans, Tegist Regasa (28). Hun fikk avslag på asylsøknaden sin mens hun var gravid med barn nummer to, to måneder gamle Firaols. Nettopp fordi hun er papirløs, kan sykehuset kreve at hun må betale for behandlingen. Jeg turte ikke å fortelle kjæresten min at vi måtte betale for fødselen. Da var jeg redd hun ville nekte å dra til sykehuset. Det kunne vi ikke risikere, for mye tydet på at hun måtte ta keisersnitt, sier den nybakte faren, Boranto Dika (31).

Slik har det blitt at papirløse får barn og bruker dem som brekkstang for å bli i landet lenge. Så skriker Trine Skei Grande i Venstre og Knut Arild Hareide i KrF om de såkalte asylbarna som har vært her så lenge. FrP ser dessverre heller ikke ut til å ha gjennomskuet dette. At de aldri lærer?

Samtidig har vi jo de venstreekstreme journalistene, som for eksempel Tine Dommerud i Aftenposten, som skriver om hvor forferdelig dette er og hvor utakknemlige og hardhjertede nordmenn flest er. At de aldri lærer?

 

3. januar 2015 Hvor lang tid trenger man på å gi opphold i Norge?

En fredag formiddag i januar 2015 fikk Rahel Takale og sønnen Yafet (7) beskjeden de har ventet på siden 2009. De har fått permanent oppholdstillatelse i Norge. Rahel var gravid med Yafet da hun kom til Norge som politisk flyktning fra Etiopia i 2006. De var nær ved å bli tvangsutsendt i 2012, og har klaget på avslag fra Utlendingsnemnda flere ganger.

Nå håper hun at de får bli værende i Bardu, når de nå etter å ha fått oppholdstillatelse skal bosettes i en norsk kommune. «Dette er en ny kamp for familien og oss» sier Solveig Myrlund Hansen i støttegruppa. Den jobben støttegruppa har gjort så langt har i stor grad dreid seg om å sende inn omgjøringsvedtak til UNE når det har framkommet ny informasjon eller ved endringer i livene til Yafet og Rahel. Støttegruppa har også fått advokathjelp gjennom hjelp fra støttegruppa til asylbarnet Nathan Eshete i Bergen.

Nabokjerringas kommentar: Støttegruppen har altså holdt denne saken gående i byråkratiet og rettsvesenet i ni år – på skattebetalernes regning. Som vanlig syns de venstreekstreme journalistene i NRK at dette er som det skal være. I det samme tidsrom har overbetalte og tafatte politikere sittet og ikke grepet inn. Først når FrP kom i regjering fikk de opphold.

 

28. desember 2014 Ny moskébrann i Sverige

Her ser vi resultatet av den meningsløse innvandringspolitikken som svenske politikere har ført i årevis. Når man nekter å diskutere innvandringspolitikk med folk som har en annen mening og kaller dem for rasister og nynazister bare fordi de ser problemene og vil ha en strengere innvandringspolitikk, da skaper man et hat der eneste utvei er å skape frykt gjennom å angripe de som blir sett på som problemet. Det å fryse ut alle som vil ha en offentlig diskusjon som SD vil ha (som antagelig støttes av over en million svensker i dag) får hatet til å vokse enda mer. Dette er bare begynnelsen på hva vi vil se av problemer i Sverige. Det blir feil å skylde på folk å kalle dem rasister, da det er en ansvarsløs regjerings skyld at folk begynner å reagere på denne måten. Det er regjeringen som bør holdes til ansvar siden det er deres politikk som har skapt disse holdningene hos folk. Det er akkurat det samme som skjedde i Norge med Breivik. Han følte at ingen ville snakke med ham om innvandring og følte seg utestengt. Derfor klikket det for ham og han holdt regjeringen ansvarlig. I stedet for å slippe løs sin frustrasjon og sinne på de som har kommet til landet, så slapp han det løs på de han mente hadde ansvaret og det var regjeringen siden det var de som styrte innvandringspolitikken. Dette førte til den uhyggelige handling han utførte. Vi vil nok se tilsvarende handlinger i Sverige også, men kanskje mer rettet mot ikke etniske svensker.

 

18. desember 2014 Ingen kristne flyktninger i Levanger?

Kommunepolitikerne i Levanger ble rådville onsdag kveld i november 2014. De visste ikke helt hvordan de skulle reagere på et forslag fra Svein Musum (Frp). Kommunestyret skulle behandle en sak om bosetting av flyktninger, og under debatten skjedde noe som visstnok aldri har skjedd før – politikerne ble rådville. «Jeg stiller meg positiv til at Levanger tar imot 45 kristne flyktninger fra Syria og Irak», sa Frp-representanten og hevdet at ifølge aviser og TV så var det spesielt de kristne fra dette området som var mest forfulgt.

Vegard Austmo (SP) tok ordet. Han visste ikke helt hvor han skulle begynne, men han var dypt sjokkert: «Jeg har aldri blitt så sjokkert i politisk sammenheng som etter at jeg hørte innlegget fra Musum». Austmo fikk seg også til å si at Musums forslag var tull: « Dette henger ikke på greip. Det er bare tull».

Ina Helen Kolleruds (Ap) følte seg kallet til å bestige talerstolen for å søtte Vegard Austmo. Det eneste hun sa var: «Jeg vil takke Vegard for at han sier det veldig mange av oss tenker». Kollerud ble møtt med tverrpolitisk nikk. Dette som et tegn på at politikerne i Levanger endelig hadde fått roen tilbake og tankene inn på rett og korrekt spor.

Det som skjedde i Levanger, er et tydelig eksempel på den ekstreme grad av virkelighets-fordreining og falske forestillinger de politisk korrekte har greidd å få tredd ned over hodene til befolkningen.

Det er to forhold her som politikerne i Levanger tydeligvis ikke forstår, eller ønsker å ta inn over seg, og det er at det er de kristne som lider mest i dagens Midtøsten. For det andre synes de ikke å forstå at de selv ville blitt sett på som kristne i muslimske land. Ateister blir sett på som kristne i muslimske land.

 

12. desember 2014 Hvorfor ikke eliminere et unødvendig problem?

I desember 2014 skriver administrerende direktør i NBBL Thor Eek, blant annet følgende: Voksende boligunderskudd. Noe må gjøres med boligmangelen. Befolkningsveksten tilsier at vi innen 2030 har økt fra 5 til 6 millioner innbyggere. I 2014 får vi en befolkningsvekst på ca. 61.000 innbyggere, mens antall igangsatte boliger i samme periode ser ut til å bli noe over 25.000. Prognosemakerne mener dette er minst 10.000 for lite. Både for å dekke eksisterende underskudd på boliger, og for å sørge for balanse med den løpende befolkningsveksten. Det er behov for å bygge flere boliger, men politiske dilemmaer står i veien for den boligbyggingen vi trenger. Enten må det sterkere sentral styring til, eller så må staten komme med gulerøtter som er så store at det lokker kommunene til en boligpolitikk som oppfyller nasjonale mål. Dagens boligpolitikk er i alle fall ikke kraftfull nok.

Kommentar: Ikke med et ord nevner han at årsaken til boligmangelen er innvandringen, spesielt bosettingen av asylsøkere med påfølgende familiegjenforening i distriktene. I stedet for å bygge boliger (samt barnehager, skoler etc. etc.) kan man enkelt og greit løse problemet med en effektiv innvandringsstopp – en innvandringsstopp vi i navnet for øvrig har hatt siden 1972. Men det er trist at ledere fremstiller boligmangel som et resultat av seksuell aktivitet blant etniske nordmenn – uten å nevne årsaken. Dette er ikke lederskap, men venstreekstrem aktivisme.

 

7. desember 2014 Hvorfor forteller de ikke sannheten?

I et innlegg i desember 2014 skriver Anette Solli, fylkesordfører i Akershus (H) og Bård Folke Fredriksen, byråd for byutvikling, Oslo kommune (H). «Befolkningsveksten gjør at vi må tenke nytt! Oslo kommune og Akershus fylkeskommune legger nå fram et felles planforslag for areal og transport. Vi må prioritere noen byer og tettsteder og utvikle dem til attraktive steder med godt befolkningsgrunnlag» Osv.

 

Ikke med et ord nevner disse to høyrerepresentantene at årsaken til befolkningsveksten og problemene skyldes innvandringen, spesielt i Osloområdet. Dette er med overlegg å føre innbyggerne bak lyset og samlet sett et svik mot landet – også kalt landssvik. Det er trist at våre folkevalgte ikke vil ta innvandringsproblemene og ikke minst innvandringskostnadene på alvor og kommunisere dette til velgerne. I stedet fører de dem bak lyset – med svada og selvfølgeligheter.

 

2. desember 2014 FrP – bare et svadaparti?

Tirsdag ettermiddag 2. desember 2014 skal politidirektør Odd Reidar Humlegård møte opp hos statsråden for å forklare hvorfor politiet har prioritert uttransportering av asylbarn som har bodd lenge ulovlig i Norge. Det virker som det er viktig for FrP at ulovlige innvandrere skal få bli i Norge. Er det slik at dersom man bryter loven lenge nok, så skal man belønnes for det?

FrP har falt fra 30 til 10%. Så hvorfor velger FrP å sitte i regjering når partiet til de grader ikke leverer det de har lovet. Er det slik at vi nå skal ha en enda mer liberal innvandrings-politikk enn under de Rød-Grønne?

 

27. juli 2014 Riktig diagnose gir riktig medisin

Hvis man forsøker å stille en diagnose og anbefale en behandling og en medisin for sykdomssymptomene i det norske samfunn, finner man fort ut at årsakene til at samfunnet nå fremtrer som ikke helt friskt, blir mer og mer tydelige. I tillegg til oppdiktede terrortrusler sliter vi med en befolkningsvekst som gjør at vi har for få boliger, for få barnehager, for få skoler, for lite politi og dommere, for få sykehus, for lite transportmidler , for trange veier/baner, for trange sykehjem etc. etc.

I tillegg kommer menneskelige, religiøse og kulturelle problemer som overfylte asylmottak, bruk av niqab samt utstrakt skjult og åpen kriminalitet etc. etc.

I stedet for å sette inn riktig behandling og riktig medisin får å fjerne årsakene til elendigheten, driver politikerne og det offentlige med forvaltning og administrasjon av symptomene - og påstår at vi lever i verdens rikeste land. Men hva med resultater i stedet for penger?

Det finnes bare en avgjørende og riktig medisin for det norske samfunn og det er full stopp i arbeidsinnvandringen, asylinnvandringen og innvandring gjennom familiegjenforening. Hvis man setter seg ned og virkelig tenker etter, ser man fort at de aller fleste lidelser det norske samfunn har pådratt seg, skyldes ene og alene innvandringen. Å ikke ta hensyn til dette, burde i sin ytterste konsekvens medføre rettsforfølgelse.

 

26. juli 2014 Dette har de arbeidet for

Man undrer seg over at ansatte i aviser, nettaviser, TV-kanaler etc. syns der er underlig at trusler og terror er kommet til landet. Men dette er da ikke annet enn en logisk og naturlig konsekvens av disse medias årelange og naive innsats for innvandring og islamisering. Resultatet ligner til forveksling på landssvik.

27. januar 2014 Sør-Sudan

NRK kunne i januar 2014 opplyse om at Norge de siste årene har bevilget 4,5 milliarder kroner til Sør-Sudan. Og nå raser den etniske krigen for fullt.

 

1. oktober 2013 Skal forbrytelser lønne seg?

I avtalen mellom de borgerlige partiene lover partiene regelendring for asylbarna. Det står ma. følgende:

«Barns tilknytning til Norge gjennom flere års botid i Norge skal klargjøres gjennom en regelendring som gjør at utlendingsmyndighetene i større grad vektlegger hensynet til hva som er barnefaglig forsvarlig. Forutsetningen er at foreldrene som hovedregel har medvirket til å avklare sin identitet og bidratt til å muliggjøre retur, men at retur ikke har vært mulig.»

Når vi vet at med ytterst få unntak har alle disse familiene løyet om sin identitet og har i årevis oppholdt seg ulovlig i landet - med økende antall barn som resultat. All erfaring viser at disse forbrytelsene ikke kommer til å telle når «hensynet til hva som er barnefaglig forsvarlig». Skal vurderes. Det er trist at vi har fått en regjering som sørger for at forbrytelser lønner seg.

 

14. august 2013 Hvorfor stemme?

«Det er ingen grunn til å oppfordre ungdommer som ikke kjenner til forskjellen på SV og Frp til å stemme» mener Lars Akerhaug (30), journalist hos Minerva.

 

12. august 2013 Fristet til å velge sofaen

En ung mann på 19 år skriver «Jeg er fristet til å velge sofaen» ved årets valg.

Sier ikke det litt om kvaliteten på våre politikere? Disse har politikk som yrke og de aller fleste har ikke gjort et skikkelig dags arbeid, men tøvet med politiske teorier og lovet de underligste ting som de vet ikke holder mål. Løgn kaller vi slikt på godt norsk. Kanskje det er på tide med et nytt system for å finne dyktige politikere som er på parti med folk?

 

10. august 2013 Unge på aldersinstitusjoner

Tre statsråder har lovet bedring

Siden 2005 har tre helseministre lovet at unge ikke skal bo på aldersinstitusjoner. Men nåværende helse- og omsorgsminister Jonas Gahr Støre sier at det er kommunenes ansvar.

Jeg er klokkeklar på at alle under 50 år som i dag bor på syke- eller aldershjem og som ønsker et annet tilbud, skal ha et konkret tilbud om utflytting innen utgangen av 2005 sa helseminister Ansgar Gabrielsen (H), august 2005

Alle unge som ønsker det, skal ut av alders- og sykehjem sa statsminister Jens Stoltenberg (Ap), desember 2005

Målet er at ingen unge funksjonshemmede skal bo i eldreinstitusjoner mot sin vilje. Unge skal kunne leve et mest mulig selvstendig liv sa Helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad (Ap), desember 2006

Ingen unge personer med nedsatt funksjonsevne bør mot sin vilje bo i institusjoner beregnet på eldresa Helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen (Ap), april 2012

Oslo kommune har ingen unge på aldershjem eller sykehjem. Det er nemlig ikke noe som heter det lenger. Ergo er det heller ingen unge som bor der.

 

9. august 2013 Velter seg i luksus på Bybane-tur

Sjekk politikerne og byråkratenes elleville reiseplaner i Frankrike.

Totalt 36 politikere og toppbyråkrater fra byrådet i Bergen og fylkeskommunen i Hordaland skal over helgen til Nice og Bordeaux i Frankrike. Reisen varer fra mandag morgen til onsdag kveld. Turen betales av det offentlige og vil samlet koste skattebetalerne i overkant av 100 000 kroner dagen. Her på dette hotellet i Nice skal Monica Mæland og Trude Drevland bo. I bakkant av dette hotellet skal fylkesordfører Tom-Christer Nilsen og Frps gruppeleder Terje Søviknses bo.

 

11. august 2012 Statsråder får gratis luksusbolig

Rødgrønne statsråder tilbys gratis boligluksus

På Statsbyggs eiendommer på Gimle Terrasse 5-7 tilbyr Statsministerens kontor både statsråder og politisk ledelse i departementene pendlerbolig.

Dette betaler toppolitikerne ingenting for hvis de har fast adresse mer enn 40 kilometer fra Oslo. Nabolaget har en kvadratmeterpris på 130.000 kroner, noe som gjør regjeringens eiendom verdt rundt 250 millioner kroner. Nå skal komplekset ifølge Statsbygg pusses opp for 38 millioner kroner, og arbeidet skal være ferdig innen slutten av året. I nabolaget kan politikerne treffe på kjente navn som investor Christen Sveaas, sjefen i Grieg International, Elisabeth Grieg, investor Torstein Tvenge, reder Jacob Stolt-Nielsen og tidligere kinodirektør Ingeborg Moræus Hanssen.

Disse statsrådene disponerer bolig på Gimle Terrasse:

Lisbeth Berg-Hansen, fiskeri- og kystminister (Ap), Ola Borten Moe, olje- og energiminister (Sp), Anne Grete Strøm Erichsen, helse- og omsorgsminister (Ap), Sigbjørn Johnsen, finansminister (Ap), Marit Arnstad, samferdselsminister (Sp), Rigmor Aasrud, fornyings-, administrasjons- og kirkeminister (Ap), Liv Signe Navarsete, kommunal- og regionalminister (Sp)

 

 

 

Et vakkert medlem av Hjemmesitterpartiet

BANK