PROGRAM

PRINSIPPROGRAM

NORSK HJEMMESITTERPARTI MENER AT VÅRE POLITIKERE IKKE HOLDER MÅL. DEN BESTE MÅTEN Å VISE SIN MISNØYE PÅ, ER Å IKKE STEMME, ALTERNATIVT SETTE OPP "NORSK HJEMMESITTERPARTI" PÅ STEMMESEDDELEN.

NORSK HJEMMESITTERPARTI GÅR INN FOR ET MER DIREKTE DEMOKRATI HVOR DET ER VELGERNE SOM FÅR BESTEMME HVEM SOM KOMMER INN PÅ STORTINGET - IKKE ENSPOREDE PARTIMEDLEMMER RUNDT OMKRING. ALTERNATIVT BØR MAN KUNNE FINNE STORTINGSREPRESENTANTER VED LODDTREKNING - DA FÅR MAN I ALLE FALL ET TVERSNITT AV BEFOLKNINGEN.

*****************************************************************************************************************************************

PROGRAM

 

Hjemmesitterpartiets fremste strategiske mål er å gjøre seg selv overflødig. Inntil så har skjedd vil, partiet arbeide sammen med de andre partiene så langt dette er fornuftig og mulig i arbeidet med å nå partiets politiske mål.

 

Hjemmesitterpartiet vil arbeide for at alle som vil stille på en valgliste. må ha arbeidet minst ti år i næringslivet. Intelligens- og personligetstester skal også brukes på samme vilkår som i næringslivet.

Hjemmesitterpartiets fremste politiske mål er å sørge for at det er folket som til enhver tid bestemmer hva som er rett og riktig i landet. Hjemmesitterpartiet vil derfor arbeide for at medlemmene til Stortinget, fylkestingene og kommunestyrene velges ved direktevalg eller loddtrekning blant de stemmeberettigede. De som ikke ønsker å ta imot et verv, kan avslå dette hvorpå neste mann/kvinne på lista får tilbudet. Alle valg foretas samme dag.

Hjemmesitterpartiets valgte representanter står fritt til mene hva de vil i alle saker - med utgangspunkt i at de skal representere et gjennomsnitt av befolkningen. Partiet vil derfor oppfordre sine representanter til å anvende folkeavstemminger i størst mulig grad. Representantenes tilknytninger til næringslivet, organisasjoner, familier etc. skal være registrert og tilgjengelig for allmennheten. Det samme gjelder alle former for kontakt med lobbyister og pressgrupper

Et vakkert medlem av Hjemmesitterpartiet

BANK