VEDTEKTER

VEDTEKTER

 

*****************************************************************************************************************************************

§ 01. Partiets formelle navn er Norsk Hjemmesitterparti (HSP), forkortet til Hjemmesitterpartiet i daglig tale.

§ 02. Alle som støtter partiets program og aksepterer dets vedtekter, kan bli medlemmer i partiet. Kontingenten er kr. 100,- pr. kalenderår.

§ 03. Styret innkaller til årsmøte en gang i året. Årsmøtet er partiets høyeste organ og velger nytt styre, fastsetter vedtekter og tar avgjørelser i andre saker som naturlig hører til på et årsmøte.

 

Et vakkert medlem av Hjemmesitterpartiet

BANK